LOGO

POLSKA PARAFIA PERSONALNA
W BUDAPESZCIEKSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Katechizm Kościoła Katolickiego Czytania na każdy dzień Pismo święte Liturgia godzin

Strona główna

Msze Święte

Duszpasterstwo

Siostry Misjonarki

Ogłoszenia parafialne

Historia kościoła

Ciekawe strony

Kontakt

Galeria zdjęć

Znajdź na stronie:quo vadis
21.04.2019 Wielka Niedziela Wielkanocna-Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielka Niedziela Wielkanocna jest to "Święto świąt" dla katolików, najdonioślejszy dzień od stworzenia świata, dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiej Annie. Annie i jej rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.
21 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Domu Polskim odbyło się wspólne polonijne spotkanie wielkanocne, zorganizowne tradycyjnie przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, s. Weronika i s. Anna przygotowały niespodzianki dla najmłodszych w postaci jajeczek pochowanych w krzaczkach i kwiatkach w ogrodzie Domu Polskiego.


20.04.2019 WIELKA SOBOTA.

Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu a po zapadnięciu zmroku odprawiona była msza Wigilii Paschalnej, która należy już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej. Msza św. rozpoczęła się liturgią światła. Na zewnątrz kościoła ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr poświęcili ogień, od którego zapalono Paschał - który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na Paschale kapłan umieścił pięć czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał wniesiono do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zakończeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń - Exultet.
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wigilia Paschalna skończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.


20.04.2019 WIELKA SOBOTA - poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Wielka Sobota, jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzecim i ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanej specjalnie na tę okazję kaplicy symbolizującej grób Chrystusa.
Tradycją Wielkiej Soboty jest również poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Koszyk ze święconką zawiera podstawowe składniki potrzebne do przygotowania wielkanocnego śniadania. Są to dary Boże, które przypominają nam o ważnych symbolach potrzebnych do rozmyślań nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Każda z zamieszczonych w koszyku rzeczy ma własny, przypisany symbol. Chleb, symbolizuje Ciało Chrystusa. Święcimy go na pamiątkę rozmnożenia chleba przez Jezusa i nakarmienia nim słuchających Go ludzi. Jajko, to znak nowego życia, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Wędlina, symbol dostatku, mięso zapewnia zdrowie, płodność, bogactwo. Chrzan, symbol siły. Sól, oczyszcza, chroni od zepsucia - tak jak chrześcijanie, którzy są "solą ziemi". Ciasto, symbol doskonałości i wszelkich umiejętności. Bazie, zielone gałązki bukszpanu lub borówki związane są z wiosną, z budzącym się do życia światem przyrody.
Najbardziej znanym symbolem, znajdującym się w wielkanocnym koszyku jest z pewnością Baranek Wielkanocny. To symbol ofiary męki Chrystusa, który swoją śmierć na krzyżu przyjął spokojnie, pokornie, bez żalu.
Dzisiaj Polonia węgierska licznie zebrała się w Polskim Kościele, przynosząc ze sobą koszyczki z potrawami, które po poświęceniu w Wielką Niedzielę zajmą honorowe miejsce na naszych wielkanocnych stołach.


19.04.2019 WIELKI PIĄTEK. Droga Krzyżowa w parku przy Polskim Kościele.

Dzisiaj, 19 kwietnia, w piątek nasza wspólnota polsko-węgierska już po raz trzynasty odbyła Drogę Krzyżową w parku naprzeciwko naszego kościoła. Udział w tym Nabożeństwie jest dla nas okazją do publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Wielki Piątek jest to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas której wierni przyjmują Komunię Świętą. Na początku liturgii celebrans leży krzyżem przed ołtarzem. Po modlitwie wstępnej następuje Liturgia Słowa Bożego, wraz z opisem Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest Adoracja Krzyża, podczas której wierni składają pocałunek na figurze Jezusa zawieszonej na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do kaplicy adoracji - symbolizującej Grób Pański.


14.04.2019 NIEDZIELA PALMOWA.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa otwiera przed nami czas przeżywania największych tajemnic naszej wiary - Wielki Tydzień. Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna ostatni akord Jego misji zbawienia świata. Poświęcenie przyniesionych palm włącza nas we wspólnotę ludzi, która w Chrystusie widzi zapowiadanego Króla oddającego życie za grzechy swojego Ludu. Kościół także obecną niedzielę przeżywa jako Dzień Młodzieży.

W obecną niedzielę nasz organista, pan Łukasz Piasecki, zaprosił nas na swój recital dyplomowy do Akademii Muzycznej przy Liszt Ferenc tér 8. W programie Chopin, Debussy, Mozart, Malec.
Serdecznie gratulujemy panu Łukaszowi i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.


12.04.2019 Budapeszt: 79. rocznica zbrodni katyńskiej.

12 kwietnia, Samorząd III dzielnicy Budapesztu wraz z tamtejszym Samorządem Narodowości Polskiej przy pomniku Męczenników Katynia zorganizowały spotkanie poświęcone 79. rocznicy zbrodni katyńskiej będące zarazem upamiętnieniem Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Uroczystość swą obecnością zaszczycili przedstawiciele rządu węgierskiego, polscy dyplomaci z Małgorzatą Radwan-Vass kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, rzecznikiem narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabą Ewą, wiceburmistrz Budapesztu Alexandrą Szalay-Bobrovniczky, polskimi samorządowcami w osobach wiceprzewodniczącej OSP Małgorzaty Soboltyński i przewodniczącej SSP dr Doroty Várnai, prezesami najstarszych na Węgrzech organizacji polonijnych PSK im. J.Bema Korinny Wesolowski (zarazem przewodniczącej SSP na Óbudzie) i SKP p.w. św. Wojciecha Moniki Molnár, a także m.in. reprezentacji instytucji polonijnych, SPPW w Érd, stowarzyszenia węgierskich absolwentów polskiego WAT-u, węgierskich organizacji społecznych z III dzielnicy Budapesztu, młodzieży szkolnej. Z zaprzyjaźnionego warszawskiego Bemowa przybyła delegacja z burmistrz dzielnicy panią Urszulą Kierzkowską na czele.
Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili: burmistrz Óbudy Balázs Bús i burmistrz warszawskiego Bemowa Urszula Kierzkowska, słowa modlitwy wygłosił proboszcz polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. Następnie w asyście Kompanii Honorowej Wojska Węgierskiego odbyła się uroczystość składania wieńców.
Zapalono znicze. Przywołano pamięć!
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

10.04.2019 Uroczystości pod budapeszteńskim pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Budapeszcie złożyli 10 kwietnia 2019 wieńce pod pomnikiem Memento Smoleńsk w Budapeszcie. Pod odsłoniętym przed rokiem przez premierów Polski i Węgier pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej spotkali się przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Budapeszcie, organizacji polskich i polonijnych oraz władze XXII dzielnicy Budapesztu (Budafok-Tétény), w której pomnik się znajduje. Po odegraniu hymnów Polski i Wegier oraz krótkich przemówieniach burmistrza XXII dzielnicy Ferenca Karsayego oraz kierującej Ambasadą RP w Budapeszcie kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Małgorzaty Radwan-Vass zgromadzeni pod pomnikiem złożyli pod nim wieńce i wiązanki.
(źródło inf i fot:https://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczystosci_pod_budapesztenskim _pomnikiem_ofiar_katastrofy_smolenskiej )

7.04.2019 V Niedziela Wielkiego Postu.

W Wielkim Poście jest 6 niedziel, a każda z nich ma swoją nazwę, obecna niedziela jest nazywana Niedzielą Pasyjną i wszystkie krzyże w kościołach od tej niedzieli są zakryte, aby podkreślić zbliżającą się tajemnicę pasji Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj zakończyliśmy rekolekcje parafialne, które prowadził ks. dr Marek Grygiel SChr. Rekolekcje miały nas przygotować do przyjęcia relikwii św. Wojciecha. Msza św. była sprawowana za młodzież uczęszczającą do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie ( obecna nazwa Szkolny Punkt Konsultacyjny) z okazji jej 45-lecia.
Modliliśmy się również w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Po Mszy św. w Domu Polskim grupa teatralna działająca przy parafii wystawiła sztukę opracowaną przez s. Weronikę na podstawie książki "Mały Książe" autorstwa de Saint-Exupery Antoine.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)

31.03.2019 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Promocja książki Lászla Vargi pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918".

W czasie Wielkiego Postu odkrywamy prawdziwe oblicze Pana Boga jako Miłosiernego Ojca, który przywraca godność swoim dzieciom utraconą przez oddalenie i grzech. Bóg jest cierpliwy wobec swoich dzieci i ciągle czeka na ich powrót. Czeka także na mój powrót do jego miłującego serca. Czy już zacząłem drogę powrotu?
Dziękujemy ojcu Andrzejowi Kosteckiemu OP za dzisiejszą wspólną modlitwę.

Dzisiaj w Domu Polskim odbyła się promocja książki Lászla Vargi pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918", połączona z wystawą fotograficzną.

W przyszłą niedzielę 7 kwietnia, w czasie Mszy Św. o godz. 10.30 modlić się będziemy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

W obecnym tygodniu przeżywać będziemy także rekolekcje parafialne przygotowujące nas na przyjęcie relikwii św. Wojciecha. Rekolekcje potrwają od 5 do 7 kwietnia (piątek - niedziela o godz. 18.00). Poprowadzi je ks. dr Marek Grygiel z Poznania. Serdecznie zapraszamy.

Również w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 w Domu Polskim, nasza grupa teatralna wystawi sztukę na podstawie książki autorstwa de Saint-Exupery Antoine, "Mały Książę". Zapraszamy

24.03.2019 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Czas Wielkiego Postu podkreśla, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia - metanoi, czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy. Czy zacząłem już korzystać z tych lekarstw?

Z wielką radością powitaliśmy w naszej parafii ks. Leszka Kryżę TChr, Dyrektora Zespoły Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, a wcześniej naszego proboszcza. Życzymy ks. Leszkowi dobrego pobytu w naszej wspólnocie, oraz obfitych łask i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi.

Podczas Mszy Św. ks Leszek Kryża TChr wręczył lektorom i ministrantom znaki i krzyże służby liturgicznej.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 29 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji ludzi starszych oraz chorych.

W przyszłą niedzielę, 31 marca, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy oraz Samorząd Polski na Köbánya zapraszają po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję książki László Varga pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918", połączonej z wystawą fotograficzną.

Pod koniec wielkiego postu przeżywać będziemy rekolekcje parafialne przygotowujące nas na przyjęcie relikwii św. Wojciecha. Rekolekcje potrwają od 5 do 7 kwietnia ( piątek - niedziela). Poprowadzi je ks. dr Marek Grygiel z Poznania.

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Fatimy w okresie od 15 do 22 września bieżącego roku. Dla zainteresowanych informacji udziela ks. proboszcz i s. Anna.

23.03.2019 Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

22-23 marca tym razem w Kielcach, świętowaliśmy Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni, a przyjaźń ta, to nadzwyczajny stan ducha dwóch kochających wolność chrześcijańskich narodów, które łączy wielowiekowa przeszłość na trwałe zapisana na kamiennych tablicach, pomnikach, w murach świątyń, w dbałości o pamięć ale nader wszystko o dobre słowo - naszą spuściznę kierowaną ku kolejnym pokoleniom.

(inf."Głos Polonii", foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP)

22/23.03.2019 Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Z piątku na sobotę, w nocy z 22 na 23 marca z naszej parafii po raz trzeci wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła, przekształcenie jej w pieszą, nocną wędrówkę oraz głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Z Kościoła Polskiego po błogosławieństwie księdza Proboszcza, Krzysztofa Grzelaka TChr z krzyżem i modlitwą na ustach wyruszyliśmy w drogę do Ojców Dominikanów w Szentendre.
Podczas drogi krzyżowej szliśmy w skupieniu i milczeniu, po drodze zatrzymywaliśmy się tylko przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie słuchaliśmy rozważań, oraz modliliśmy się.
Trasą pielgrzymkową przebiegała poprzez Most Wolności (Szabadság hid), do kaplicy Gellérta i dalej wzdłuż Dunaju aż do Szentendre.
Do punktu decelowego dotarliśmy rano o godzinie siódmej, gdzie bardzo serdecznie przyjął nas o. Andrzej Kostecki OP. Po Mszy Świętej i po obfitym śniadaniu wróciliśmy do swoich domów.

(inf.s.Weronika Jaworska)

17.03.2019 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Występ grupy teatralnej.

Chrystus dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło tej góry było nie tylko znakiem nieśmiertelności, ale było również zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem i śmiercią. Pamięć o tym wydarzeniu, jak Apostołom, także i nam stale jest potrzebna.

Po Mszy Św. w Domu Polskim nasza grupa teatralna zaprezentowała swój program artystyczny z dedykacją wszystkim Paniom z okazji ich święta.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 22 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji rodzin.

W nocy z piątku na sobotę w dniach 22 i 23 marca planowana jest ekstremalna Droga Krzyżowa. Trasa rozpoczyna się przy naszej parafii, prowadzi nad Dunajem, a kończy w Szentendre w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy i informacje u s. Weroniki i u studentki Basi.

W przyszłą sobotę, 23 marca, zapraszamy chętnych do pomocy przy porządkowaniu terenu przed kościołem. Spotykamy się o godz. 14.30.

14.03.2019 Budapeszt: 225 urodziny Generała Józefa Bema.

W dniu 14 marca Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech zaprosiło na tradycyjne spotkanie przy pomniku Generała Bema w Budapeszcie w dniu jego urodzin, oraz w przeddzień węgierskiego święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849 roku.
W imieniu gospodarzy uroczystość prowadził wiceprezes stowarzyszenia im. J.Bema Jakub Nagy; Małgorzata Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Polskiej na Węgrzech, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także w asyście Attaché Obrony, Wojskowości i Lotnictwa Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasza Trzcińskiego i Oficera Łącznikowego Policji podinspektora Bogusława Kołdysa, dyrektor i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanny Urbańskiej i Dominiki Teske, złożyła wieniec przy pomniku Józefa Bema.
Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z wiceprzewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltyński i przewodniczącą SSP dr Dorotą Várnai na czele. Rzeczniczkę narodowości polskiej w ZN Węgier reprezentował jej asystent Szabolcs Sutarski. Przybyła delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz m.in. członkowie Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów Polskiego WAT-u, a także reprezentacje uczniów i nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oaz asysta składająca się z członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech oraz osoby prywatne.

Dzień 15 marca jest świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność, a budański pomnik Józefa Bema to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.
(inf.www.polonia.hu fot.:Pál)

10.03.2019 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie".

W dzisiejszą niedzielę, pierwszą w wielkim poście, widzimy Jezusa walczącego z pokusami. On jako Nowy Adam w zmaganiu z kusicielem posługuje się orężem, którym jest Słowo Boże. W tym obrazie daje nam podpowiedź, że nasze zwycięstwo w walce ze złem leży w wierności Bożemu Słowu.

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko- Węgierskiej po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie".

We środę 13 marca, przeżywać będziemy Dzień Fatimski. Msza Św. o godz. 17.00, a po niej różaniec fatimski. Nabożeństwo poprowadzi o. Andrzej Kostecki OP.

We czwartek 14 marca, o godz. 10.00 sprawowana będzie Msza Św. w intencji narodów: węgierskiego i polskiego z okazji Święta Narodowego Węgier. Nabożeństwo organizują Polacy przybyli na te uroczystości.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 15 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji dzieci, młodzieży i studentów.

6.03.2019 Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu.

Dzisiaj przypada Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem. Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu trwającego 40 dni bez wliczania niedziel. To dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.3.03.2019 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem - dzień trzeci.

Cieszymy się obecnością w naszej wspólnocie parafialnej ojca rekolekcjonisty Adama Szustaka, dominikanina z Łodzi, który już od piątku wprowadza nas na drogę spotkania z Panem Bogiem. Dziękujemy za odkrywanie przed nami głębi Bożego Słowa i osobiste świadectwo wiary. Bóg zapłać.

Informujemy, że Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu, przypada w tym roku 6 marca. Msze Św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o godz. 7.30 w języku węgierskim i o godz. 18.00 w języku polskim.
Nabożeństwo drogi krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00, a po niej Msza Św.

W następną niedzielę, 10 marca, w Domu Polskim, po Mszy Św. o godz. 10.30, odbędzie się promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie". Promocja odbędzie się z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.


1.03.2019-2.03.2019 Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem.

1 marca w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje "Na dobry początek Wielkiego Postu" prowadzone przez o. Adama Szustaka OP.
Ojciec Adam Szustak, oprócz kazania na Mszy Świętej, wygłosił dla nas również konferencję.
Konferencja rozpoczęła się wspólną modlitwą oraz wysłuchaniem Ewangelii, która była punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem przyciągnęły do naszej świątyni tłumy wiernych.


26.02.2019 Budapeszt - Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem.26.02.2019 Zabawa karnawałowa w przedszkolu.

W piątek, 16 lutego w naszym Przedszkolu przy Polskiej Parafii Personalnej odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów znanych bajek, pojawiły się wróżki, królewny, rycerze. Dzieci z wielką ochotą bawiły się i tańczyły w rytm wesołych dziecięcych przebojów.
Były liczne konkursy, piosenki, były zabawy, w których wszyscy wzięli udział.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, wszyscy bawili się znakomicie.
(inf.fot.:s.Weronika Jaworska)


24.02.2019 VII NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Msza Św. sprawowana była w intencji wszystkich Ofiarodawców, którzy przyczynili się do remontu dachu wieży naszego kościoła.

Dziękujemy ojcu Tomaszowi Marciszkiewiczowi, ze zgromadzenia ojców werbistów, za prowadzenie dzisiejszej liturgii w naszym kościele w zastępstwie ks. proboszcza. Bóg zapłać.

W imieniu Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Polskiego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego zapraszamy na pokaz filmu pt.: "Gurgacz, kapelan wyklętych", w reżyserii Dariusza Walusiaka, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pokaz filmu odbędzie się 26 lutego we wtorek o godz. 18.00 w sali kinowej Premier Kultcafe, wejście od ul. Baross 1.

W parafii organizujemy wyjazd wakacyjny dla dzieci szkolnych do Polski do Poronina w ramach "Wakacji z Bogiem". Wyjazd odbędzie się terminie od 23 do 30 czerwca 2019 roku. Zapisy prowadzi siostra Weronika.

17.02.2019 VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Promocja Miasta Katowice.

17 lutego Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy filia Óhegy oraz Miasto Katowice w ramach VI edycji promocji regionów Polski zaprosiło do Domu Polskiego na "Promocję Miasta Katowice", w której program wypełniły: prezentacja Miasta Katowice przygotowana przez Adama Łęskiego, Kierownika Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice, połączona m.in. z projekcją fragmentów reportażu "Więź silniejsza niż czas" autorstwa obecnej na wernisażu Beaty Netz, pomysłodawczyni i gospodyni katowickiego Polsko-Węgierskiego Salonu im. Feliksa Netza. Nader ważnym elementem budapeszteńskiej prezentacji Katowic było otwarcie wystawy nt. "Paweł Steller-Życie i twórczość". Ewa Liszka starszy kustosz-kierownik Oddziału Muzeum Historii Katowic - Dział Grafiki im. Pawła Stellera dokonała wprowadzenia merytorycznego do wystawy na której prezentowanych jest 60 prac artysty.
"Paweł Steller (1895-1974) żył i pracował w Katowicach w latach 1925-1974. Był wybitnym artystą-grafikiem, uprawiającym wiele dyscyplin twórczych, takich jak: drzeworyt sztorcowy, rysunek, linoryt, litografię, techniki metalowe, malarstwo sztalugowe - pastele, oleje, akwarele. Zdobył uznanie w krajowych i światowych kręgach artystycznych. Jego prace były prezentowane na prestiżowych wystawach m.in. w Paryżu, Padwie, Rzymie, Berlinie, Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, Ottawie oraz w Polsce. Prasa francuska nazwała go "polskim Dűrerem", a polska - "śląskim Skoczylasem".
Paweł Steller wiele lat pracował jako pedagog m.in. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych oraz w prywatnej wieczorowej szkole rysunku, którą założył w swoim mieszkaniu. Prowadził także kursy dla nauczycieli i pracowników przemysłu graficznego.
Był współorganizatorem, wraz ze Stanisławem Ligoniem, Związku Zawodowego Artystów Plastyków Śląskich w 1929 roku oraz członkiem powstałego dwa lata później w Katowicach Związku Artystyczno-Literackiego na Śląsku.
Paweł Steller pozostawił po sobie ogromną spuściznę ponad 10 500 prac, w tym 243 drzeworyty, ponad 1000 akwarel, setki rysunków ołówkowych i piórkowych, projekty i ilustracje do książek, kalendarze, druki okolicznościowe.
Na wystawie można zobaczyć część kolekcji prac artysty, jaką posiada Muzeum Historii Katowic - szczególnie drzeworyty, które przyniosły P. Stellerowi rozgłos i uznanie w postaci wielu nagród w kraju i za granicą." - czytamy na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic. Ze specjalnie na tę okazję przygotowanym programem artystycznym wystąpił duet: Joanna Stasińska - saksofon i Sylwester Sośniak - gitara.
W wernisażu obok Polonii i Polonofilów obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski i proboszcz PPP na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.
Były naturalnie regionalne przysmaki i polsko - węgierski stół.
Wystawa "Paweł Steller-Życie i twórczość" czynna będzie w Domu Polskim w Budapeszcie (1103 Budapeszt, Óhegy utca 11) do końca marca br. Reportażu radiowego poświęconego promocji Katowic w Budapeszcie będzie można słuchać 2 marca o godz. 13.30 w "Magazynie Polskim" ( 873 kHz) lub www.mediaklikk.hu oraz także w marcu w telewizyjnym programie "Rondó".
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

10.02.2019 Światowy Dzień Chorego

Jutro, w poniedziałek 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych i osoby starsze na godzinę 11.00, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim.
Światowy Dzień Chorego, jest to święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku, obchodzone corocznie 11 lutego.
Tego dnia modlimy się wspólnie za wszystkich chorych i cierpiących nie tylko fizycznie ale i duchowo, za ich rodziny, za wolontariuszy poświęcających się na rzecz chorych i niepełnosprawnych, za lekarzy i cały personel medyczny. Ten dzień jest okazją do wyrażania szacunku dla życia we wszystkich jego fazach, oraz zdrowia.

10.02.2019 - V NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia nam Pana Boga, który pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej wspaniałości i świętości. Mamy możliwość rozpoznać wówczas swoją małość i grzeszność Objawiając nam swoją świętość i wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi świadkami wobec ludzi. Czyni to także wobec nas, czy pragniemy dołączyć do grona świadków?

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiemu Krzysiowi, Mártonowi. Krzysiowi i jego rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Po Mszy Świętej w Domu Polskim odbyło sie spotkanie z członkami Fundacji im. Maurycego Beniowskiego z Nowej Soli.

W przyszłą niedzielę 17 lutego zapraszamy po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję miasta Katowic i otwarcie wystawy grafik Pana Pawła Stellera. Zaprezentowany będzie także program artystyczny i regionalne przysmaki.

3.02.2019 - IV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do dawania świadectwa o naszej wierze. W codzienności bywa tak, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, że i tak to nic by nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać Chrystusa i przypominać że jest pośród nas tu i teraz. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec przeciwności.

Dziękujemy, że na Mszy Św. z udziałem dzieci towarzyszył nam zespół "Kleksiki".
Na Mszy Św. ks. Proboszcz pobłogosławił świece, które będą zapalone podczas tegorocznej uroczystości Pierwszej Komunii Św. Módlmy się szczególnie za dzieci przygotowujące się do tej uroczystości.
Obecnej niedzieli patronuje św. Błażej. Z tej okazji podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił błogosławieństwa świecami św. Błażeja przeciwko chorobom gardła.

Informujemy, że w poniedziałek, 11 lutego. przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych na godzinę 11.00, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim.

28.01.2019 Odeszła Magdalena Ernst.

Ze smutkiem informujemy, że 28 stycznia 2019 r. odeszła od nas na zawsze nasza polonijna Koleżanka, wieloletnia członkini PSK im. J. Bema na Węgrzech śp. Magdalena Ernst. Przeżyła 79 lat. Msza Św. za duszę śp. Magdy odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w budańskim kościele Kapucinus Templom, Budapest, I. dzielnica, Fő utca 32.
Pogrzeb śp. Magdy Ernst, zgodnie z życzeniem Zmarłej, odbędzie się wyłącznie w ścisłym gronie rodzinnym.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

20.01.2019 Budapeszt: Dzień Babci i Dziadka.

20 stycznia w budapeszteńskim Domu Polskim tamtejsze przedszkolaki pod kierunkiem siostry Weroniki pracującej w Kościele Polskim Misjonarki Chrystusa Króla, przygotowały przedstawienie jasełkowe specjalnie dedykowane polonijnym babciom i dziadkom.

Dzień Babci - święto obchodzone jest w Polsce 21 stycznia dla uhonorowania babć. Pomysł jego utworzenia w Polsce pojawił się w 1964 roku. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka, który w polskim kalendarzu przypada na 22 stycznia.

Powszechnie przyjęło się, że w Polsce w tych dniach wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom, a zwyczaj ten trafił też do wielu środowisk polonijnych w różnych zakątkach świata.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

20.01.2019 Budapeszt: pamięć o tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska.

W niedzielę 20 stycznia z inicjatywy Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech w budapeszteńskim Kościele Polskim, proboszcz Polskiej Prafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. celebrował mszę święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza. Wśród licznie zgromadzonych parafian, Polonii, osób prywatnych gości z Polski , m.in. obecny był Konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski wraz z małżonką, rzeczniczki narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier obecnej i I kadencji panie Ewa Rónay i Halina Csúcs, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsolt Bátori, prezesi organizacji polonijnych PSK im J.Bema Korinna Wesolowski i SKP p.w. św. Wojciecha Monika Molnár.

Modlono się o pokój w ludzkich sercach, który przezwycięży przemoc.

14 stycznia, wieczorem budapeszteńscy Polacy spontanicznie zebrali się pod Ambasadą, Polską aby upamiętnić tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 19 stycznia również wieczorem przed ambasadą minutą ciszy i zapaleniem świeczek uczczono Jego pamięć.

18 stycznia w Ambasadzie Polskiej wystawiona była księga kondolencyjna pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

14.01.2019 - Msza Święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza
Szentmise elhunyt Paweł Adamowicz lelkiüdvéért.

Na podstawie uzyskanych informacji o gdańskiej tragedii, informujemy osiadłą na Węgrzech Polonię, że z inicjatywy Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 10:30 w budapeszteńskim Kościele Polskim ( X dzielnica ul. Óhegy 11 ) celebrowana będzie Msza Święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza b. prezydenta Gdańska i o pokój w ludzkich sercach, który przezwycięży przemoc.

Értesülve a Lengyelországi, Gdański tragikus eseményről ezúton tájékoztatjuk a Magyarországon élő lengyel közösséget, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat felkérésére, a budapesti Lengyel Templomban ( X ker. Óhegy utca 11)  2019. január 20-án 10:30 órai kezdettel szentmisét mutatnak be elhunyt Paweł Adamowicz Gdańsk polgármesterének lelkiüdvéért és a békéért az emberi szívekben, amely legyőzi az agressziót.

Zsolt Bátori przewodniczący OSP, OLÖ elnöke

13.01.2019 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO.

W obecną niedzielę Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obmycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne.

Dzisiejszą niedziela kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Podczas liturgii kolędowaliśmy z chórem pw. św. Kingi.

Dzisiaj także włączamy się w inicjatywę: "Modlitwa Bez Granic". Intencją tej modlitwy jest odrodzenie i budowanie ducha wiary w przemieniającej się Europie. Ta inicjatywa zainspirowana jest myślą Sługi Bożego Roberta Schumana. Modlitwa ta będzie podejmowana w każdy trzynasty dzień miesiąca.

6.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.
Spektakl "Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.

Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę po Narodzeniu Pana Jezusa a zarazem kalendarz liturgicznym ukazuje nam uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwaną Świętem Trzech Króli. Prosimy w dzisiejszych nabożeństwach o taką mądrość, która pozwoli nam poznać, kim jest Bóg, co nam ofiarowuje i czego w nas dokonuje. Przykład takiej postawy ukazują nam Trzej Królowie, którzy niestrudzenie wędrowali do Pana Jezusa. Podczas nabożeństwa ks. Krzysztof Grzelak TChr poświęcił kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

Podczas liturgii kolędowaliśmy z zespołem "Kleksiki", a w Domu Polskim obejrzeliśmy sztukę Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: "Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.

W następną niedzielę, 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W tym dniu w szczególny sposób zapraszamy do wspólnego kolędowania wraz z naszym chórem Świętej Kingi.

1.01.2019 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok Pański 2019.

Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2019, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z tej okazji składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia; szczególnego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Bożej Rodzicielki w każdym dniu.
Dzisiaj przeżywamy także 52. Światowy Dzień Pokoju.

W następną niedzielę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Podczas nabożeństw poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

6 stycznia podczas liturgii o godz. 10.30 będziemy kolędować z zespołem "Kleksiki", a następnie zapraszamy do Domu Polskiego na sztukę Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: " Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.

31.12.2018 - Nabożeństwo dziękczynno - błagalne.

W ostatnim dniu roku, 31 grudnia 2018 o godz. 18.00 w Kościele Polskim w Budapeszcie wierni Polacy i Węgrzy zgromadzili się na Mszy Świętej i nabożeństwie dziękczynnym aby podziękować Bogu za każde dobro, które otrzymali w mijającym roku, adorując Chrystusa równocześnie przepraszali za wszelkie słabości i niewykorzystane dary i prosili o błogosławieństwo na Nowy Rok 2019.


30.12.2018 - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

Ostatnia niedziela roku to święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Świętej Rodzinie odnajdujemy wzór dla wszystkim rodzin, które pragną odnaleźć i w pełni realizować swoje powołanie. Modlimy się dzisiaj za wszystkie rodziny naszej parafii, a szczególnie za przeżywające kryzysy duchowe i będące w trudnej sytuacji materialnej.
Jutrzejszy poniedziałek to ostatni dzień 2018 roku. Nabożeństwo dziękczynne za miniony rok i prośba o błogosławieństwo na czas nowego oraz Msza Święta w tej intencji jutro o godz. 18.00.
We wtorek, w pierwszy dzień 2019 roku, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to uroczystość nakazana i Msze Święte są jak w każdą niedzielę: o godz. 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim. W tym dniu modlimy się o pokój na świecie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w naszym kościele i we wspólnocie parafialnej. Dziękuję siostrze Annie i siostrze Weronice, jak również Panom, za przygotowanie wystroju świątyni. Dziękujemy też wszystkim za serdeczne świąteczne życzenia wyrażane wobec sióstr i księdza proboszcza.


26.12.2018 Święto Św. Szczepana - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poświęcony św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi za wiarę chrześcijańską. Szczepan, z pochodzenia Żyd z Jerozolimy, był chrześcijaninem i jednym z siedmiu diakonów pomagających apostołom Jezusa Chrystusa. Zginął za wiarę około 36. roku, ukamienowany przez społeczność żydowską w Jerozolimie.

Oprawę muzyczną dzisiejszej liturgii zapewnili: Karolina Socha-Mészáros (sopran) i György Handl - artysta muzyk, organista, syn naszej parafianki Katarzyny Handl.
Dziękujemy artystom za wspólną modlitwę, oraz przepiękny koncert.


24.12.2018 Msza Świętą pasterska.

Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi - sięga tradycjami dawnych czasów. Zachowały się nawet ślady obrzędów z czasów słowiańskich.
Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii (wieczór 24 grudnia).Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.
Uroczystą Mszę Świętą polsko-węgierskę, pasterską o północy odprawił ks. Krzysztof Grzelak TChr wraz z o. Damianem i księżmi z Ukrainy, którzy wraz z młodzieżą podążają na Europejskie Spotkanie Młodych-Taizé w Madrycie.

23.12.2018 IV NIEDZIELA ADWENTU.

Przeżywamy już czwartą - ostatnią - niedzielę Adwentu. Niech nadchodzące chwile będą okresem wzmożonego duchowego wysiłku, aby rozbudzić w sobie pragnienie spotkania z przychodzącym Bożym Dziecięciem. Nie dajmy się zdominować codziennemu zabieganiu, ale otwórzmy serca na dar Bożej miłości. To otwarcie serca dokonuje się także poprzez spowiedź św., do której gorąco zachęcamy.

Jutro, w poniedziałek, przeżywamy Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Zadbajmy o szczególny charakter tego czasu. Niech świadczy on o naszej chrześcijańskiej tożsamości i o miłości Boga i naszych bliźnich. Wyraźmy to w naszym wzajemnym pojednaniu i zgodzie. Wieczerzy wigilijnej niech towarzyszy modlitwa, lektura fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Zbawiciela, dzielenie się opłatkiem i śpiew kolęd. Pamiętajmy także o osobach samotnych, chorych, i bardziej potrzebujących od nas. Dodatkowe miejsce przy wigilijnym stole wcale nie musi być puste lub być tylko wspomnieniem tych, którzy od nas już odeszli. Czas radosnego świętowania niech będzie wypełniony wzajemną życzliwością. W uroczystą noc Msza Święta - Pasterka o godz. 24.00.

W nadchodzący wtorek, 25 grudnia, przeżywamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godzinach: 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim.

We środę, 26 grudnia, przypada święto św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godz. 9.00 w jęz. węgierskim i o 10.30 w jęz. polskim. Nie ma Mszy Św. wieczornej.

19.12.2018 Spotkanie wigilijne dla Seniorów w Domu Polskim.

Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami. W tej wyjątkowej atmosferze Polska Parafia Personalna wraz ze Stowarzyszeniem św. Wojciecha zorganizowała tradycyjną Wigilię dla Seniorów w Domu Polskim.
W wykonaniu parafialnego zespół teatralny, oraz w reżyserii s. Weroniki obejrzeliśmy sztukę pt. "Gość oczekiwany" na podstawie dramatu Zofii Kossak Szczuckiej.
Wszystkim naszym drogim Seniorom zarówno ks. Proboszcz jak i prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnár, złożyli życzenia błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju Świąt jak i szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku.
Następnie podzieliliśmy się nawzajem opłatkiem i zasiedliśmy do wspólnego posiłku. Wyśmienite tradycyjne potrawy przygotowały: Ewa Nagy, siostra Ania, Teresa Danka, Jadzia Ferenczi, oraz Róża Pakscha.
Podczas spotkania wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Na spotkanie wigilijne licznie przybyli polscy i węgierscy Seniorzy, obecny był również Konsul RP na Węgrzech, Marcin Sokołowski.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bliskiego każdemu sercu spotkania.

16.12.2018 III NIEDZIELA ADWENTU.

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. Dlatego w Kościele zwana jest niedzielą: "Gaudete - radujcie się". Stajemy więc przed Panem nie jako duchowi bogacze, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać nam swoje miłosierdzie.

Nasza wspólnota parafialna powiększyła się o nowe parafianki, Lucę Annę i Júlię Olívię. Życzymy Im i ich Rodzinom obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Jako wspólnota parafialna dziękujemy naszemu adwentowemu rekolekcjoniście ks. dr Bogdanowi Piwowarczykowi za przygotowywanie nas na święta Bożego Narodzenia. Bóg zapłać.

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia zapraszają polonijnych seniorów na tradycyjne spotkanie wigilijne w Domu Polskim, które odbędzie się we środę 19 grudnia o godz.13.00.

14.12.2018 Rekolekcje Adwentowe - "Przygotujcie drogę Panu..."

Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze parafialne Rekolekcje Adwentowe, które są elementem adwentowego przygotowania.
Myślą przewodnią rekolekcji są słowa wezwania proroka Izajasza: "Przygotujcie drogę Panu...".
Rekolekcje prowadzi ks. dr Bogdan Piwowarczyk z Monachium, który jest autorem wielu książek, między innymi książki pt. Obudź się... Ktoś się wzywa!
Na rekolekcjach spotykamy się również w sobotę 15 grudnia, o godz. 18.00 i w niedzielę 16 grudnia o godz. 10.30 i o godz. 18.00.

9.12.2018 Budapeszt: polonijne spotkanie opłatkowe.

9 grudnia w Budapeszcie Stołeczny Samorząd Polski podobnie jak w latach ubiegłych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym im. J.Bema i Samorządem Polskim V dzielnicy Budapesztu, do sali teatralnej przy ul. Akademia 1 zaprosił budapeszteńską Polonię na tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które licznie przybyli członkowie "polonijnej rodziny", ich przyjaciele Węgrzy, obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, rzecznik narodowości polskiej w ZN dr Rónayné Słaba Ewa, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak SChr. Funkcje gospodyń spotkania pełniły panie dr Dorota Várnai przewodnicząca SSP i Korinna Wesolowski prezes PSK im. J.Bema. Słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił ksiądz proboszcz, a duchowo świętowanie ubarwił koncert kolęd w wykonaniu Chóru św. Kingi. Następnie degustowano najprawdziwsze polskie dania wigilijne, a były wspaniałe bigosy, pierogi, ryby przygotowane na różne sposoby, wędliny, sałatki i ciasta, a wszystko to za sprawą pana Leszka Cichockiego znanego nie tylko w Polsce ale też w wielu krajach Europy restauratora z Kamiennej Góry, który od lat podobnymi delicjami uświetnia spotkania opłatkowe w Budapeszcie.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)
9.12.2018 II NIEDZIELA ADWENTU. Wernisaż wystawy malarstwa Gabrieli Łyko.

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu jeszcze mocniej brzmią słowa adwentowych proroków: Izajasza i Jana Chrzciciela: " Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego". Czy już usłyszeliśmy to wołanie, czy już następuje prostowanie dróg naszego życia? Nie przegapmy czasu adwentowego przygotowania.
Obecna niedziela, w Kościele w Polsce, jest dniem solidarności i pomocy w potrzebie Kościołowi na Wschodzie. Zespołowi zaangażowanemu w to dzieło przy Episkopacie Polski przewodniczy były nasz ks. proboszcz, ks. Leszek Kryża. Wesprzyjmy modlitwą naszych braci na Wschodzie, a także ważną pracę ks. Leszka.
Dzisiejszą Mszę Świętą uświetniła kapela BESKIDEK pod kierunkiem pani Ilony Stolarek.
Podczas Mszy Świętej dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej otrzymały książeczki - modlitewniki dziecka.
Po Mszy Św. w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy malarstwa Gabrieli Łyko.
W tym tygodniu, jako element adwentowego przygotowania, przypadają Rekolekcje Adwentowe. Spotykamy się w piątek, 14 grudnia i w sobotę 15 grudnia, o godz. 18.00. W niedzielę 16 grudnia o godz. 10.30 i godz. 18.00. Myślą przewodnią rekolekcji są słowa wezwania proroka Izajasza: "Przygotujcie drogę Panu..." Rekolekcje poprowadzi ks. dr Bogdan Piwowarczyk z Monachium.

8.12.2018 Adwentowy Koncert Chórów.

8 grudnia w Kościele Polskim w Budapeszcie z koncertem adwentowym wystąpiły trzy chóry: polonijny Parafialny Chór św. Kingi z Budapesztu, Polsko-Węgierski Chór im. Fryderyka Chopina z Békéscsaba i Chór Ezüstkar z Újbudy ( XI dzielnica Budapesztu). W programie koncertu między innymi znalazły się polskie kolędy.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)8.12.2018 Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

8 grudnia do salonu Ambasady RP w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek ambasador RP na Węgrzech i Konsul RP Marcin Sokołowski wraz z małżonkami, zaprosili Polonię na spotkanie opłatkowe, na które przybył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z delegacją, uczestniczącą na sesji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gości przywitał konsul RP Marcin Sokołowski , a marszałek M. Kuchciński złożył Polonii życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, a słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. zaś z koncertem kolęd wystąpiły dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie oraz polska śpiewaczka mieszkająca w Budapeszcie Karolina Socha.

Na stołach pojawiły się tradycyjne polskie kulinaria znakomicie przygotowane przez znanego również na Węgrzech, restauratora z Kamiennej Góry Leszka Cichockiego.

Wśród przybyłych z różnych zakątków Węgier gości spotkania opłatkowego obecne były m.in. panie rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier ubiegłej i obecnej kadencji, szefowie Instytutu Polsko-Węgierskiej Współpracy im. W.Felczaka w Warszawie i Fundacji im. W. Felczaka na Węgrzech, konsul generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, przedstawiciele polonijnych organizacji społecznych, polskich samorządów narodowościowych, ludzie nauki, przedsiębiorcy, artyści osiedli na Węgrzech, duchowieństwo i siostry zakonne.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

6.12.2018 Adwentowy koncert chórów.

Zapraszamy na koncert 3 chórów - Chóru Újbuda-Ezüstkar, Chóru Chopin z Békéscsaba i Chóru św. Kingi - który odbędzie się w Kościele Polskim (Budapest X. dzielnica, Óhegy u. 11.), 8 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00.

Serdecznie zapraszamy!2.12.2018 I NIEDZIELA ADWENTU.

Obecną niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Pierwszym okresem tego roku jest adwent. Ten czas ma nas przygotować na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów, jak i na to przeżywane w uroczystości Bożego Narodzenia. Oczekujmy Go z radością w naszych sercach. Chcąc jak najlepiej przygotować się na to spotkanie trzeba podjąć adwentowe wołanie proroków Izajasza i Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego".

Na Mszy Św. ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr pobłogosławił wieniec adwentowy i świece roratnią, symbolizującą Maryję, zapalaną w czasie rorat.

Z wielką radością powitaliśmy ks. Józefa Maja, który przywiózł z Warszawy relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Po Mszy Świętej w Domu Polskim odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem.

W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy do Domu Polskiego na otwarcie wystawy malarskiej pani Gabrieli Łyko.

1.12.2018 Budapeszt: św. Mikołaj odwiedził "Bema".

1 grudnia, w sobotnie popołudnie, bemowskie przedszkolaki i ich młodzi przyjaciele w siedzibie PSK im. J.Bema spotkali się z przybyłym prosto z Polski świętym Mikołajem, któremu tym razem towarzyszyły dwa zabawne pingwiny, a wszystko to za sprawą znanej już w Budapeszcie polskiej grupy PRYM-ART, która przywiozła tym razem interaktywny program pt. "Pingwiny z zimowej krainy" Były zgadywanki, wspólne tańce i śpiewanie, oraz naturalnie słodkie prezenty od Mikołaja. Gospodarzem bemowskiego spotkania ze św. Mikołajem był wiceprezes PSK im. J.Bema Jakub Nagy, a wsparcia udzielił Samorząd Polski V dzielnicy Budapesztu.

(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


30.11.2018 Andrzejki dla młodzieży.

W dniu 30 listopada w Dzień św. Andrzeja, odbyły się w Domu Polskim Andrzejki dla młodzieży. Studenci z grupy "Emmanuel" zaprosili swoich przyjaciół, a także młodzież z rodzin polonijnych; w sumie zebrało się 20 młodych ludzi, by kultywować polskie tradycje związane ze świętym Andrzejem.
A więc na początku było uroczyste przywitanie gości, krótka wzmianka o św. Andrzeju, zabawy andrzejkowe (sypanie soli, zabawa, który but przejdzie pierwszy za drzwi, serduszka z cyframi, za ile lat możemy spodziewać się ożenku, wyciąganie z czarodziejskich woreczków potencjalnych imion czekającej Miłości).
Największym powodzeniem cieszyły się tańce żydowskie i kultury wschodniej, a także solowe i grupowe śpiewanie karoke do znanych piosenek i ulubionych wykonawców. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich były brawurowo wykonane popularne piosenki węgierskie śpiewane przez studentów hungarystyki. Brawo dla wszystkich! Trzeba dodać, że wszystko to prawie przygotowala sama młodzież łącznie ze smakołykami na stół. Impreza była długa i niezwykle udana!
(inf.fot.:s.Weronika Jaworska)


26.11.2018 20 urodziny Legionu Polskiego.

25 listopada 2018r. uroczystym poświęceniem sztandaru swoje 20 urodziny obchodziło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego.

Uroczystość odbyła się przy budańskim pomniku generała Józefa Bema, matką chrzestną sztandaru jest pani Mariola Trzcińska, a ceremonii poświęcenia dokonał proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Nowi członkowie stowarzyszenia złożyli uroczystą przysięgę. Wprowadzenia historycznego dokonał prof. Róbert Hermann. Wśród gości zaprzysiężenia obecni byli m.in. konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy pułkownik Tomasz Trzciński wraz z małżonką, Zoltán Csallóközi doradca wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, przedstawiciele zarządu PSK im. J.Bema na Węgrzech Jakub Nagy i Barbara Pál. Stowarzyszenie z Isaszeg reprezentował Sándor Dürr. Obecny był też pomysłodawca powstania Legionu ówczesny przewodniczący OSMP dr Konrad Sutarski. Przybyli przyjaciele i znajomi "Polskich Legionistów".

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego od 1998 roku działa w Budapeszcie i skupia Polaków i Węgrów których interesuje polsko-węgierska historia, kultura i którzy chcą piastować tradycje "żołnierskiej" organizacji.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


25.11.2018 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.

Dziś - uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Dzisiejsza niedziela to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy ks. Proboszcz, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty zakonnej należą siostry: Anna i Weronika.

Na ręce księdza Proboszcza Krzysztofa Grzelaka, oraz Sióstr, Anny i Weroniki w dniu Ich święta, składamy podziękowania wszystkim Księżom Chrystusowcom, oraz Siostrom Misjonarkom, którzy pełnili posługę duszpasterską w naszej parafii, dziękując za ogromną rolę w codziennym życiu wspólnoty polskich katolików na Węgrzech, za ich pracę na rzecz najmłodszych i seniorów, życząc równocześnie błogosławieństwa Bożego, oraz dużo zdrowia i sił do prowadzenia dalszej posługi duszpasterskiej.

Z wielką radością powitaliśmy w naszej wspólnocie odtwórczynię głównej roli w filmie "Zerwany kłos" Aleksandrę Hejdę i kierowniczkę produkcji Martę Strugałę. Goście przybyli do Budapesztu na "Dni Filmu Chrześcijańskiego pod znakiem przyjaźni z Polską".

18.11.2018 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Konferencja "Polskie kobiety na Węgrzech dawniej i dziś".

Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na sprawy ostateczne, które mogą napawać nas lękiem. Ale właśnie w Eucharystii staje pośród nas Jezus Chrystus, którego miłość, objawiona w ofierze krzyżowej, okazała się większa niż wszystkie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku człowieka, lęku przed wiecznym bezsensem, pustką i osamotnieniem śmierci.

18 listopada Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech wraz ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha na zorganizował konferencję pt. "Polskie kobiety na Węgrzech dawniej i dziś" w budapeszteńskim Domu Polskim. Gości powitał przewodniczący OSP Zsolt Bátori. O świętych kobietach z Polski i Węgier mówiła mgr Małgorzata Wałaszczyk, a prof. Maria Ryś, dr Urszula Tataj-Puzyna i Katarzyna Krawczyk mówiły o odwadze kobiet, ich szacunku do życia i przebaczeniu, które oddziałowuje na świat. Dr Miklós Mitriovits swoje wystąpienie poświęcił więzom łączącym Camillę Mondral i Grácię Kerényi i przyjaźni polsko-węgierskiej.

W nadchodzącą niedzielę, 25 listopada, Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończymy rok liturgiczny. Ta Uroczystość jest zarazem Uroczystością Tytularną zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek, posługujących w naszej parafii.

13.11.2018 Ambasada RP na Węgrzech wydała przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

13 listopada w przepięknych salach budapeszteńskiego Muzeum Sztuk Pięknych Ambasada Polska wydała przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego na Węgrzech, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier pan János Latorcai, przedstawiciele rządu z ministrem spraw zagranicznych RW Péterem Szijjártó, administracji węgierskiej, polskiego biznesu, licznie przybyłej Polonii wśród nich rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Ewa Rónay, polscy samorządowcy, prezesi najstarszych organizacji polonijnych: PSK im. J.Bema i SKP pw. św. Wojciecha, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech i grono polskich sióstr zakonnych i duchownych pełniących posługę duszpasterską na Węgrzech oraz Polonofile - węgierscy przyjaciele Polski. Cztery osoby otrzymały wysokie polskie odznaczenia państwowe: Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono nadburmistrza Budapesztu Istvána Tarlósa i ministra sprawiedliwości László Henrika Trócsányiego. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został polityk przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Zsolt Attila Németh, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej węgierski parlamentarzysta i były burmistrz Sárospatak Richárd Hörcsik. Odznaczenia nadane przez prezydenta RP wręczył gospodarz uroczystości ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek.
Przyjęcie hymnami narodowymi Polski i Węgier oraz Marszem I Brygady uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Węgierskiego.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


11.11.2018 Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość narodową związaną z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystość uwieńczyła Msza Święta w intencji Ojczyzny będąca dziękczynieniem za odzyskanie przez Polskę niepodległości sprawowana w Kościele Macieja na Wzgórzu Zamkowym przez duchownych polskich i węgierskich. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Zadarko z Koszalina, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przy Episkopacie Polski i członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Dopełnieniem wieczoru był koncert organowy w kościele Macieja w wykonaniu polskiego artysty Sławomira Kamińskiego.

11.11.2018 Budapeszt: 100. Urodziny Polski Niepodległej.

Bardzo bogato i różnorodnie budapeszteńska Polonia, razem w rodakami z wielu zakątków Węgier w tym z woj. BAZ, świętowała 100 Urodziny Polski Niepodległej. 11 listopada przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w XII dzielnicy Budapesztu ( Apor Vilmos tér) PSK im. J.Bema zorganizowało uroczystość składania wieńców. A jest to miejsce, które sięga historią 1936 r. kiedy to staraniem ówczesnego Towarzystwa Węgiersko-Polskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą pamięć Ojca polskiej niepodległości. Spotykano się tam do 1945 roku. Potem nastąpiła 44-letnia przerwa, aż po zmianie systemu po 1989 roku Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przywróciło tradycję polonijnych spotkań, które naznaczono na dzień 11 listopada. W roku 100-lecia polskiej niepodległości we wrześniu br., w obecności marszałków polskiego i węgierskiego parlamentu panów László Kövéra i Marka Kuchcińskiego również w XII dzielnicy Budapesztu staraniem Ambasady RP na Węgrzech i Samorządu XII dzielnicy, a z pomysłu PSK im J.Bema, w parku przy ulicy Csörsz odsłonięto popiersie Józefa Piłsudskiego. 11 listopada uroczystego poświęcenia pomnika dokonał proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.,a celebrze towarzyszyła Orkiestra Straży Pożarnej ze Szczucina k/ Dąbrowy Tarnowskiej zaś uczestnicy uroczystości mieli okazję podróżowania z placu Apora Vilmosa na ulicę Csörsz specjalnym "pociągiem niepodległości". Organizatorami tych dwóch uroczystości było PSK im. J.Bema i SNP XII dzielnicy Budapesztu. A swą obecnością zaszczycił je ambasador PR Jerzy Snopek wraz z małżonką, konsul RP Marcin Sokołowski, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, a w imieniu Samorządu XII Dzielnicy pani Mária Praimajer.
Również 11 listopada w Budapeszcie głównymi ulicami centrum miasta przejechały samochody ozdobione polskimi barwami i odbyło się uroczyste zakończenie polonijnej Sztafety Niepodległości organizowanej przez rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabą Ewę. Sztafeta wystartowała w lipcu z Derenku , przebiegła przez 23 miejscowości kraju by w dniu Swięta Niepodległości Polski przybyć na dziedziniec Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie.
Następnie Stołeczny Samorząd Polski zaprosił na spotkanie w Sali Marmurowej tego muzeum, gdzie wystąpiła młodzież ze szkoły polskiej oraz ZPiT "Polonez" oraz odbyło się okolicznościowe przyjęcie. Stamtąd barwnym korowodem prowadzonym przez Legion Wysockiego przy akompaniamencie szczucińskiej orkiestry dętej, grającej polskie pieśni wojskowe, świętujący przemaszerowali na plac przed kościół Macieja gdzie odczytana została odezwa Piłsudskiego o powstaniu Państwa Polskiego, ZPiT "Polonez" stylowo poprowadził wspólnego poloneza, a z Baszt Rybackich w powietrze wzleciały biało - czerwone baloniki.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


10.11.2018 Veszprém: obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 listopada Samorząd Polski w Veszprém był gospodarzem obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości obok mieszkańców miasta, przedstawicieli Polonii z terenu Węgier z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Zsoltem Bátorim na czele, delegacją Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech uczestniczył komisarz UE Tibor Navracsics i przedstawiciele miejscowych władz. Burmistrz miasta Gyula Porga z rąk ambasaroda RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka odebrał przyznany mu przez prezydenta RP Krzyż Kawalerski. Spotkanie ubogacił koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu znanego węgierskiego pianisty Jánosa Balázsa i Orkiestry Kameralnej p/d Pétera Kovátsa
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


11.11.2018 Budapeszt - 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości.


W niedzielę, 11 listopada, przeżywać będziemy uroczystości związane z 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Główna Msza Św. w intencji Ojczyzny będzie sprawowana w języku polskim w Kościele Macieja na Wzgórzu Zamkowym o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp Krzysztof Zadarko z Koszalina, przewodniczący Komisji do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przy Episkopacie Polski. W tym dniu przewidzianych jest szereg wydarzeń na które zapraszamy, a których plan wywieszony jest w gablocie.

4.11.2018 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA. Wystawa fotograficzna Piotra Jantosa i Bożeny Weber pt.: Dworcowa Stacja Opatrunkowa 1914 rok.

Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość i grzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia jest osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie i bliźnich.

W Domu Polskim po Mszy Świętej otwarto wystawę fotograficzną Piotra Jantosa i Bożeny Weber związaną z 100. rocznicą odzyskania niepodległości pt.: Dworcowa Stacja Opatrunkowa 1914 rok.

W następną niedzielę, 11 listopada, przeżywać będziemy uroczystości związane z 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Główna Msza Św. w intencji Ojczyzny będzie sprawowana w języku polskim w Kościele Macieja na Wzgórzu Zamkowym o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp Krzysztof Zadarko z Koszalina, przewodniczący Komisji do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przy Episkopacie Polski. W tym dniu przewidzianych jest szereg wydarzeń na które zapraszamy, a których plan wywieszony jest w gablocie.

1.11.2018 Budapeszt - Wszystkich Świętych Msza Święta na polskiej kwaterze w Rákoskeresztúr.

1 listopada - w dniu Wszystkich Swiętych - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr i ks. Bajcsy Lajos proboszcz budapeszteńskiego kościoła p.w. św. Teresy z Lisieux sprawowali Mszę Świętą na polskiej kwaterze wojskowej peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr. Obok Polonii z naszej parafii, przedstawicieli organizacji polonijnych, obecni byli: Jerzy Snopek ambasador RP wraz z małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Ewa Rónay i rzecznik poprzedniej kadencji dr Halina Csúcs. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wieńce przy krzyżu centralnym kwatery złożyli przedstawiciele Ogólnokrajowego i Stołecznego Samorządu Polskiego, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im J.Bema na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha.

Najwięcej grobów z prochami naszych rodaków pozostało po II wojnie światowej, a w czterech miejscowościach Węgier w Budapeszcie (Rákoskeresztúr), Egerze, Budakeszi i Győr dzięki staraniom tutejszego OSP, Ambasady i Konsulatu RP, a przede wszystkim ówczesnej ROPWiM w Warszawie od 8 lat znajdują się polskie kwatery wojskowe, ale wciąż większej dbałości wymagają groby na budapeszteńskiej kwaterze cywilnej.

Uroczystość Wszystkich Świętych ma przypominać wiernym o ich powołaniu do świętości, a następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

28.10.2018 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert "Łódzkich Smyczków".

Chrystus nieustannie pragnie otwierać nam oczy, abyśmy dostrzegli światło, które przemienia życie, tak jak się to stało w wypadku Bartymeusza z dzisiejszej ewangelii. Potrzebuje jednak naszej wiary, aby cud przemiany mógł się dokonać.

Dzisiejsza niedziela, to już ostatnia niedziela październik, zatem, czy modlitwa różańcowa jest obecna w naszym życiu, bo ona wprowadza nas w tajemnice życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Staje się także naszym wołaniem o pomoc w chwilach osobistych jak i narodowych wyzwań. Dlatego wierząc w moc modlitwy różańcowej chcemy zaprosić żony i mężów do udziału w Kołach Żywego Różańca. Chętnych prosimy o kontakt z s. Anną.

Dziękujemy Orkiestrze Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego "Łódzkie Smyczki" pod dyrekcją prof. Ryszarda Jana Osmolińskiego za wspólną modlitwę i piękny koncert.

Nadchodzi czas listopadowych modlitw w intencji naszych zmarłych. We czwartek, 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, Msze Św. będą sprawowane: w jęz. węgierskim o godz. 9.00, w jęz. polskim o godz. 15.00 tradycyjnie na polskiej kwaterze na cmentarzu i o godz. 18.00 w kościele.

20.10.2018 Wspólne zabawy przedszkolaków w Tarzan Park.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, w sobotę 20 października, z inicjatywy p. Asi Priszler z Ujpesztu odbyło się wspólne spotkanie przedszkoli sobotnich: ze Stowarzyszenia im. Józefa Bema i przedszkola przy Polskiej Parafii Personalnej.

Dzieci skorzystały z pięknej pogody i wraz ze swymi opiekunami bawiły się w Tarzan Park od godz. 11 do 15.
Dzień ten był przepełniony całą masą atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu.

Serdecznie dziękujemy pani Asi i jej mężowi, panu Gyuriemu za wspaniałe zabawy i ciekawe spotkanie dzieci obu przedszkoli wraz z ich starszym rodzeństwem, a także z dziećmi z Domowego Kościoła, dziękujemy również za słodkie upominiki, które otrzymały wszystkie dzieci.
Dzieci były bardzo szczęśliwe i świetnie się bawiły.
(inf.s.Weronika Jaworska,fot.:Olga Bloch)

20.10.2018 33. Modlitewna Noc Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy.

W piątek 19 października pielgrzymi wraz z ks. Krzysztofem Grzelakiem TChr, proboszczem naszej parafii udali się na 33. Modlitewną Noc Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Podczas nocnej modlitwy z racji 100-lecia niepodległości, wybrzmiała również modlitwa za Ojczyznę.

Spotkanie odbywało się pod hasłem: "Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie - służ jej całą duszą". To słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda wypowiedziane do rodaków w 1931 r. Organizatorami Czuwania są księża chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), we współpracy z siostrami misjonarkami Chrystusa Króla.

"Tegoroczna polonijna pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w duchu patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, w duchu troski o nasz kraj tu i teraz - wyjaśnił ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Migracyjnego w Poznaniu, organizator spotkania - Głównym celem naszego przybycia jest to, aby poczuć tą duchową więź, a jednocześnie odbudować ten patriotyzm, który jest mocno zakorzeniony w naszych rodakach żyjących poza Polską, którzy nieustannie tęsknią, mimo, że mieszkają tam wiele lat, to tęsknią do tych swoich małych ojczyzn tu, w Ojczyźnie, w Polsce".

14.10.2018 Zakończyły się XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

14 października w Budapeszcie zakończyły się XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. Uroczystej Mszy Świętej w kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych przewodniczył Przełożony Generalny Księży Chrystusowców ks. Ryszard Głowacki SChr. w asyscie Ekonoma Generalnego ks. Zbigniewa Kutnika SChr i ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Po Mszy Św. odbył się piękny koncert ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej Górny, a następnie w Domu Polskim miała miejsce prezentacja albumu Łukasza Kobieli pt. "August Hlond 1881-1948". W uroczystości zakończenia Dni uczestniczył ambasador PR na Węgrzech Jerzy Snopek wraz z małżonką i rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa.

XXIV DPKCh trwały przez cały miniony tydzień. Patronat honorowy nad nimi sprawował ks. abp Wojciech Polak - Metropolita Gnieźnieński , Prymas Polski, a organizatorem Dni tradycyjnie od 24 lat było obchodzące w tym roku jubileusz 25-lecia powstania - Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech. Przesłaniem Dni były słowa św. JP II " Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska".
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

13.10.2018 Dariusz "Maleo" Malejonek wystąpił w Budapeszcie.

13 października w Budapeszcie w ramach XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej z koncertem opatrzonym tytułem "Urodzony by się nie bać" wystąpił charyzmatyczny polski kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV Dariusz "Maleo" Malejonek, którego poznać można po dredach i niepodrabialnej charyzmie. Leszek Gnoiński napisał o nim:"jest jedną z najbarwniejszych i najbardziej wpływowych postaci polskiej sceny rockowej ostatnich trzydziestu pięciu lat. Przysłowie, że "z niejednego pieca chleb jadł", wydaje się stworzone właśnie dla niego. Nie rozmienił się jednak na drobne i mimo różnych przeciwności losu i diametralnych zmian w swoim życiu wciąż jest autentyczny".

Gościnnie z Dariuszem Malejonkiem w Budapeszcie wystąpiła Angelika Korszyńska Górny.

Organizatorami koncertu było Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

12-13.10.2018 Grupa młodzieżowa "Emannuel" na Dobogókő.

1W październikowy weekend, 12 i 13 października w ramach 24. Dni Kultury Chrzescijańskiej, grupa młodzieżowa "Emannuel", działająca przy naszej parafii, wybrała się na wyjazd integracyjno-formacyjny do zaprzyjażnionego klasztoru o.Dominikanów do Szentedre. W programie był wieczorny gril, zabawy integracyjbe, wspólna modlitwa i Msza Św.
W sobotę natomiast pod przewodnictwem o.Andrzeja i s.Weroniki wybraliśmy się do Pilisszentkereszt, by tam zdobyć szczyt Dobogókő, i podziwiać piękne widoki.
Pogoda dopisywała nam, a najważniejsze to pobyć trochę razem, poczuć smak jedności, podziwiać piękno natury, która daje nam dobry Bóg.
(inf.s. Weronika Jaworska)

11.10.2018 Święty Niepodległości - program o św. Janie Pawle II.

Jan Paweł II: Proszę was, abyście duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska" przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.

W ramach 24. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża w Instytucie Polskim w Budapeszcie odbył się wernisaż wystawy znaczków poświęconych pielgrzymkom św. Jana Pawła II.
Na wystawie pokazano ponad tysiąc znaczków, kopert, kartek pocztowych i zdjęć z różnych stron świata.
Prezentowany na wystawie zbiór należy do amatora filatelistyki z Szombathely Rezső Steindla.
Otwarcia wystawy dokonała przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, Monika Molnár, natomiast proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie ks. Krzysztof Grzelak TChr przypomniał postać Jana Pawła II. O działalności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", powstałej w 2000 r., po pielgrzymce papieża do Polski w 1999 r., i wspierającej młodych ludzi z małych miejscowości, mówił jeden z jej stypendystów.

10.10.2018 Pokaz filmu "Dwie korony".

10 października o godz. 11,00 odbyło się spotkanie polskich sióstr zakonnych i księży pracujących na Węgrzech, a o godz. 18.00 w pesteńskim kinie "Művész" pokaz filmu "Dwie korony" w reż. Michała Kondrata. "Dwie korony", to film biograficzny z gatunku dokument fabularyzowany poświęcony działalności franciszkanina ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce, Japonii i Włoszech, a w części dokumentalnej udział wzięli zarówno przedstawiciele zakonu franciszkanów, jak i świadkowie życia ojca Maksymiliana Kolbe, w tym osadzony wraz z nim w KL Auschwitz-Birkenau Kazimierz Piechowski.

7.10.2018 "Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska". W Budapeszcie rozpoczęły się XXIV DPKCh.

W dniach od 7 do 14 października w Budapeszcie odbywają się XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polską Plebanię Personalną na Węgrzech ph. Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska (św. JP II), a patronat honorowy nad nimi przyjął Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. W bieżącym roku Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha obchodzi jubileusz 25 - lecia swego powstania.

7 października uroczystej Mszy Świętej inauguracyjnej w Kościele Polskim przewodniczył Delegat Prymasa Polski, ks. kan. Tomasz Głuszak. Odczytano listy gratulacyjne i list papieża Franciszka z błogosławieństwem dla członków Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Laureatami nagród im. ks. Wincentego Danka w tym roku zostali: Prymas Polski abp. Wojciech Polak, Towarzystwo św. Wojciecha z Gniezna, dr. Váradi Vilmos - prawnik Stowarzyszenia św. Wojciecha, który w latach 1993-98 charytatywnie przeprowadził od strony prawnej przejęcie Domu Polskiego przez "Wspólnotę Polską" i Rózsa László - ofiarodawca znacznej kwoty na odnowę wieży Kościoła Polskiego oraz sponsor licznych pomników św. Jana Pawła II. na Węgrzech. Podczas mszy śpiewał parafialny Chór św. Kingi, a następnie w Domu Polskim odbyło się otwarcie wystawy nt. "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Kościół, władza, opór społeczny" zorganizowanej z okazji 100-lecia Niepodległości Polski i wykład historyczny dr. Mariusza Krzysztofińskiego z IPN w Rzeszowie. Wśród gości uroczystości oprócz polskich i węgierskich wiernych obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa, konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, prezes PSK im J.Bema na Węgrzech Korinna Wesolowski.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

7-14.10.2018 24. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańkiej30.09.2018 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przestrzega nas przed działaniem, które mogłoby się stać powodem zgorszenia dla innych. Mamy być wiernymi Chrystusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę. Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości.
Po Mszy Świętej spotkaliśmy się w Domu Polskim, aby wysłuchać relacji Agnieszki i s. Weroniki z pielgrzymki szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela.

W dniach od 7 do 14 października przeżywać będziemy już 24. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. To wydarzenie zainaugurujemy Mszą Św. z okazji jubileuszy 25-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha. Mszy Św. będzie przewodniczył delegat Prymasa Polski ks. Tomasz Głuszak z Gniezna.

W dniach 19-20-21 października 2018 r. organizujemy wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy w intencji Polonii, a później pobyt w zaprzyjaźnionym Radzionkowie i Pszczynie. Zapisy i szczegóły informacji w Domu Polskim.

29.09.2018 Budapeszt: w dniach 27-29 września 2018 na Węgrzech przebywała z wizytą polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska odwiedziła w sobotę dwie szkoły polskie w Budapeszcie - Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech - instytucję OSP oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie i spotkała się z działaczami węgierskiej Polonii, a także złożyła wieniec pod pomnikiem generała Józefa Bema.
Pani Minister podczas spotkania z Polonią, w którym uczestniczyli przedstawiciele polskich władz samorządowych, prezesi największych organizacji polonijnych PSK im. J.Bema i SKP p.w. św. Wojciecha, dyrektorki szkół i instytucji polonijnych (POKO i PIBiM), obecna i była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW panie dr Rónayné Słaba Ewa i dr Csúcs Lászlóné Halina, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. - podkreśliła, że polskie szkoły i Polacy mają ogromne wsparcie węgierskiego rządu, rozmawiano również o tym, że siedziby obu szkół wymagają remontu, potrzebują więcej miejsca. Wskazała m.in., że konieczne jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podkreśliła również, że w budżecie RP w 2019 roku zaplanowano 110 mln zł na wsparcie działań Polaków i Polonii na świecie. W spotkaniu Polonii z minister A. Zalewską uczestniczyli również ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek i konsul Marcin Sokołowski.
28 września pani minister wzięła udział w konkursie umiejętności zawodowych młodych ludzi EuroSkills 2018, kóry odbywał się w Budapeszcie.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

28.09.2018 Ostatnie pożegnanie śp. Halinki Dobos.

28 września 2018 roku w Budapeszcie na cmentarzu: Cinkotai temető - XVI dzielnica odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Halinki Dobos. Ceremonię pogrzebową poprowadził proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks.Krzysztof Grzelak TChr.
Śp. Halinka Dobos odeszła 22 sierpnia 2018r. Nasza Rodaczka pochodziła ze Świętochłowic, a w 1956 roku przyjechała na Węgry. Była członkinią PSK im. J.Bema i SKP pw. św. Wojciecha. Przeżyła 87 lat.
Na długo pozostanie w naszej pamięci.

Msza Święta za duszę śp. Halinki Dobos odbędzie się w niedzielę 30 września o godzinie 10,30.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie !

26.09.2018 Budapeszt: odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

26 września w Budapeszcie w parku przy ul. Csörsz ( XII dzielnica) odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość swą obecnością zaszczycili marszałkowie polskiego i węgierskiego parlamentu panowie Marek Kuchciński ( marszałek Sejmu) i László Kövér ( marszałek Zgromadzenia Narodowego RW) wraz z wicemarszałkiem ZN Jánosem Latarcaim oraz ambasadorem RP na Węgrzech Jerzym Snopkiem, a gospodarzem uroczystości był burmistrz XII dzielnicy Zoltán Pokorni.
Dzieło krakowskiego artysty rzeźbiarza Michała Wiśniosa jest darem Sejmu RP dla narodu węgierskiego w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którego urzeczywistnienie doszło do skutku dzięki wsparciu Ambasady Polskiej w Budapeszcie. Autorami pomysłu i inicjatorami powstania pomnika J.Piłsudskiego w Budapeszcie są Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech i Samorząd Polski XII dzielnicy.
Swiadkami uroczystości była tutejsza Polonia, a wśród niej m.in. obecna i była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier panie dr Rónayné Słaba Ewa i dr Csúcs Lászlóné Halina, wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Małgorzata Soboltyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech Korinna Wesolowski i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św Wojciecha Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr., polscy samorządowcy, Legion Polski oraz reprezentanci instytucji polonijnych i mediów.
Obaj marszałkowie parlamentów w swoich przemówieniach nawiązali do 1920 r., kiedy to Węgrzy po najeździe bolszewików wysłali Polsce pomoc, a w 1918 roku Węgrzy jako jedni z pierwszych uznali oficjalnie państwo polskie i przesłali do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego list zapewniający o poparciu dla Polski na arenie międzynarodowej.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

23.09.2018 Informacja o pogrzebie śp. Haliny Dobos.

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018r. w Budapeszcie zmarła nasza polonijna Koleżanka śp. Halinka Dobos. Nasza Rodaczka pochodziła ze Świętochłowic, a w 1956 roku przyjechała na Węgry. Była członkinią PSK im. J.Bema i SKP pw. św. Wojciecha.
Przeżyła 87 lat. Na długo pozostanie w naszej pamięci.

Pogrzeb śp. Halinki Dobos odbędzie się 28 września o godzinie 10,30 na cmentarzu: Cinkotai temető - XVI dzielnica, H- 1164 Budapest, Simongát u. 2.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie !

23.09.2018 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA.

W dzisiejszej Liturgia Słowa Jezus uczy nas, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu. Prośmy więc Boga, aby uzdalniał naszą wspólnotę do takiej postawy i byśmy ochoczo pragnęli uczyć się od jego Syna.

Dziękujemy ks. Stefanowi Klajmanowi i młodzieży z parafii pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu za wspólną modlitwę.

Do końca września przeprowadzamy zbiórkę na remont dachu wieży naszego kościoła. Wszystkim ofiarodawca za dotychczasowe wpłaty bardzo dziękuję.
Tych, którzy jeszcze chcieliby się włączyć w to dzieło prosimy o ofiary na konto parafialne: OTP Bank 11710002-20024640 z dopiskiem "wieża", lub składane Paniom z Rady Parafialnej, czy bezpośrednio w zakrystii. Drodzy, dzięki waszej pomocy jest szansa na realizację wszystkich planów dotyczących remontu. Bóg zapłać.

W dniach od 7 do 14 października przeżywać będziemy już 24. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. To wydarzenie zainaugurujemy Mszą Św. z okazji jubileuszy 25-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha. Mszy Św. będzie przewodniczył delegat Prymasa Polski ks. Tomasz Głuszak z Gniezna.

W dniach 19-20-21 października 2018 r. organizujemy wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy w intencji Polonii, a później pobyt w zaprzyjaźnionym Radzionkowie i Pszczynie. Zapisy i szczegóły informacji w Domu Polskim.

16.09.2018 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dziękujemy ojcom Dominikanom, Dominikowi Jurczakowi OP za przewodniczenie dzisiejszej Mszy Św. i wygłoszoną homilię, oraz o. Andrzejowi Kosteckiemu OP za wspólną modlitwę i za sprawowanie mszy świętych w naszym kościele podczas nieobecności naszego księdza Proboszcza.

17 września, to ważna data w historii naszej Ojczyzny i dla naszej społeczności. W tym roku przypada 79 rocznica uchodźstwa polskiego na Węgry. Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętać o tych wydarzeniach. Winniśmy szczególnie pamiętać o postaciach, które z narażeniem życia pomagały Polakom, żołnierzom i cywilom. Są to m.in.: József Antall, Henryk Sławik, ks. Béla Varga, oraz wielu innych. Zasługują oni na naszą pamięć i modlitwę.

W związku z bezwzględnie koniecznymi pracami remontowymi dachu naszej kościelnej wieży prosimy o przekazanie swoich ofiar na remont dachu świątyni na konto parafialne o numerze konta: OTP Bank 11710002-20024640, z dopiskiem "wieża".

13.09.2018 Papież Franciszek pobłogosławił kielich mszalny.

Papież Franciszek 12 września br. pobłogosławił kielich mszalny, który zostanie przekazany Kościołowi Polskiemu w Budapeszcie podczas uroczystej mszy świętej 11 listopada.
Na zdjęciu delegacja Polonii w Rzymie.

(źródło: www.polonia.hu)


9.09.2018 XXIII Niedziela Zwykła.

Dzisiaj nasza parafia przeżywała Jubileusz 50-lecia Święceń Kapłańskich  ks. Bajcsy Lajosa, który odprawił uroczystą Mszę św. i składając dziękczynienie Bogu prosił o modlitwę na dalsze lata pasterskiej posługi udzielając wszystkim Bożego błogosławieństwa. Ksiądz Jubilat jest serdecznym przyjacielem Polaków i naszej parafii. Z Polakami spotkał się po raz pierwszy mając 5 lat. W miejscowości Káptalanfüred nad Balatonem gdzie się urodził były tam zorganizowane obozy dla polskich uchodźców. Polonia miała możność poznać go nie tylko z posługi duszpasterskiej, ale też jako że jest grafikiem w Domu Polskim była wystawa jego prac, wykonanych bardzo ciekawą techniką.

W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy św. zostały poświęcone szkolne tornistry i przybory oraz modliliśmy się o błogosławieństwo dla uczniów w nowym roku szkolnym.
Oprawę muzyczną zapewnił nam zespół polonijny "Kleksiki" oraz Chór z Białegostoku.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)


1.09.2018 1 września - spotkanie na cmentarzu Farkasrét.

W dniu 1 września, w 79. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) i płk Zoltána Báló, PSK im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość składania wieńców, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z z-cą ambasadora RP na Węgrzech Małgorzatą Radwan-Vas, attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, oficerem łącznikowym policji, podinspektorem Bogusławem Kołdysem, reprezentowana była rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier, organizacje polonijne z Budapesztu i Érdu, samorządy narodowości polskiej, Szkoła Polska na Węgrzech, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP, oraz Polonia i grono przyjacół węgierskich. Z Polski przybyli przedstawiciele rodzin "Boglarczyków".
Tradycyjnie obecni byli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló.
Modlitwę wygłosił ks. Maciej Józefowicz, a uroczystości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej wojska węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej im. Wysockiego.

26.08.2018 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem, jest także okazją do prośby o dalszą opiekę.

Dzisiaj ks. Maciej Józefowicz udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiemu Damianowi. Damianowi i jego rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

W dniu 31 sierpnia w Balatonboglár odbędzie się spotkanie " Polska pamięć", które o godz. 15.00 rozpocznie Msza Święta w miejscowym kościele, a następnie uczestnicy uroczystości wśród nich Boglarczycy, którzy w czasie II wojny światowej znaleźli schronienie w Balatonboglár - przejdą do Centrum Kultury im. ks. Béli Varga.

W dniu 1 września o godz. 11.00 na budańskim cmentarzu Farkasrét przy grobach J. Antalla seniora i płk. Z.Baló odbędzie się spotkanie rocznicowe organizowane przez Polskie Stowarzyszeni Kulturalne im. J. Bema w pamiętnym dniu wybuchu w Polsce II wojny światowej.

25.08.2018 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Kościół Skalny u Ojców Paulinów).

26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.

Dzisiaj, w przededniu uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Polonia węgierska zebrała się na Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Macieja Józefowicza w Kościele Skalnym u Ojców Paulinów, gdzie znajduje się Polska Kaplica z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, aby oddać hołd Matce Boskiej Częstochowskiej.
Msza Święta zakończyła się Apelem Jasnogórskim przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

20.08.2018 Dzień Świętego Stefana.

20 sierpnia Polonia węgierska wzięła udział w corocznej uroczystej Mszy Św. i w procesji ulicami Budapesztu. 20 sierpnia Węgrzy obchodzą rocznicę kanonizacji swojego pierwszego króla - Stefana I (I. István). Tego dnia w 1083 roku król Władysław I (I. László) złożył na ołtarzu w Budzie relikwie kanonizowanego dzień wcześniej króla. Święty Stefan (jego "przedchrześcijańskie" imię brzmiało Vajk) był pierwszym węgierskim królem, przyjął chrzest, czym wprowadził Węgry w krąg cywilizacji europejskiej. W związku z tym 20 sierpnia bywa też nazywany Świętem Ustanowienia Państwa. Co roku 20 sierpnia z placu przed Bazyliką św. Stefana po uroczystej Mszy świętej wyrusza procesja z wyniesieniem Prawicy świętego Stefana ( Szent Jobb) największej relikwii Węgier. Dzień 20 sierpnia jest również dniem Święta Nowego Chleba na Węgrzech.

15.08.2018 Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W dniu 15 sierpnia świętujemy zakończenie życia Najświętszej Maryi Panny uwieńczonego niebem.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.
15 sierpnia to dzień szczególny w kalendarzu. Przypada wtedy nie tylko święto kościelne - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ale również święto narodowe - 98. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą i Święto Wojska Polskiego. Zwycięską Bitwę Warszawską, stoczoną w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej uznaje się za przełomową w historii świata. Zdecydowała ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w Polsce zwane także Świętem Matki Boskiej Zielnej, jest obchodzone w Kościele Katolickim na całym świecie. Łączy się je ze zwyczajem święcenia i składania darów z ziół, zbóż, warzyw, kwiatów. Poświęcone plony przez rok mają zapewnić bezpieczeństwo i harmonię domowego ogniska.
Zgodnie z tradycją ks. Maciej Józefowicz, który sprawował dzisiejszą Mszę świętą, poświęcił przyniesione przez nas warzywa, zboża oraz bukiety ziół i kwiatów.

5.08.2018 Informacja o pogrzebie śp. Miklósa Pakscha.

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe śp. Miklósa Pakscha, męża naszej polonijnej Koleżanki, Róży Pakscha, odbędą się 8 sierpnia 2018r.
Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w środę o godz. 10.00 w Polskim Kościele, a pogrzeb o godzinie 12,30 na cmentarzu: Cinkotai temető - XVI dzielnica, H- 1164 Budapest, Simongát u. 2.

Śp. Miklós Pakscha odszedł 1 sierpnia 2018 r. po ciężkiej chorobie.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie !

5.08.2018 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.

"Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

Księdzu Maciejowi Józefowiczowi dziękujemy za wspólną modlitwę.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nadchodzących dni oraz szanownym Parafianom i Gościom, którzy przeżywają osobiste uroczystości, życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa.

7 sierpnia ks.Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr obchodzi swoje urodziny.
Z tej okazji czcigodnego Jubilata, księdza Proboszcza otaczamy swoją modlitwą, życząc obfitego błogosławieństwa Bożego oraz długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości.

1.08.2018 Budapeszt: spotkanie o Godzinie "W".

Minutą ciszy i rekonstrukacją walki powstańczej uczczono w Budapeszcie pamięć wybuchu Powstania Warszawskiego.

W tym roku po raz pierwszy w Budapeszcie tutejsza Polonia wraz z Instytutem Polskim, 1 sierpnia o symbolicznej godzinie "W" w centrum Budapesztu, w VI dzielnicy nieopodal kościoła św. Teresy uczestniczyła w specjalnie na tę okazję przygotowanej rekonstrukcji jednej z walk powstańczych 1944 roku. Następnie w Instytucie Polskim odbyła się projekcja filmu Levente Jamrika i Kornéla Kusinyszkyego pt. "Węgierski korytarz. Warszawa 1944" oraz prezentacja książki Marii Zimy pt. "Węgrzy i Powstanie Warszawskie", a wszystkiemu towarzyszyła wystawa "Warszawa 44".

Organizatorem spotkania był budapeszteński Instytut Polski przy współpracy m.in. z Ambasadą RP w Budapeszcie, polskim Instytutem Pamięci Narodowej, węgierskim Instytutem i Muzeum Historii Wojskowości, polskimi i węgierskimi młodzieżowymi grupami rekonstrukcji historycznej, a także organizacjami polonijnymi: Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym im. J. Bema i Stowarzyszeniem Polonia Nova.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

29.07.2018 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiaj o. Adam Wołowicz SVD udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiemu Tomaszowi. Tomaszowi i jego rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Dziękujemy ojcu Adamowi Wołowiczowi SVD i o. Romanowi Majewskiemu, przeorowi Jasnej Góry za dzisiejszą wspólną modlitwę.

Czcigodny Księże Proboszczu ! Z okazji imienin życzymy radości z każdego dnia kapłańskiej służby, dużo zdrowia, długich lat życia oraz obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Zachęcamy parafian i gości do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji i zbliżającej się w środę 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego wypoczynku.

15.07.2018 XV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.

Dzisiejszą Mszę Świętą sprawował o. Tomasz Marciszkiewicz SVD, oraz ks. Rafał Flak z parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie, który przybył do nas z pielgrzymką. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

W związku z bezwzględnie koniecznymi pracami remontowymi dachu naszej kościelnej wieży ogłaszamy w naszej wspólnocie parafialnej, także sygnalizujemy całej społeczności polonijnej na Węgrzech, zbiórkę pieniężną na ten cel. Za zbiórkę odpowiedzialne są Panie z Rady Parafialnej: Soboltyński Małgorzata, Lidia Glinka-Merényiné, Nemesi Miklósné Erzsébet i Majoros Anna. Ofiary można składać bezpośrednio do Pań lub na konto parafialne z dopiskiem "wieża".

Nr konta OTP Bank 11710002-20024640. Każda wpłata będzie odnotowywana. Zbiórka będzie trwała do końca września.

Księdza Proboszcza, Krzysztofa Grzelaka otaczamy swoją modlitwą, życząc obfitego błogosławieństwa Bożego i szybkiego powrotu do zdrowia.

8.07.2018 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dziś - czternasta niedziela w ciągu roku. Przyszliśmy na Mszę Świętą niedzielną, aby opowiedzieć się za Chrystusem i oddać chwałę Bogu. Miło nam, że wśród zgromadzonych są wierni z różnych stron Polski spędzający wśród nas urlopy i wakacje. Serdecznie pozdrawiamy miłych gości i życzymy udanego wypoczynku.

Dzisiejszą Mszę Świętą sprawował ojciec Andrzej Kostecki OP wraz z o. Tomaszem Woźnym OMI z Parafii Świętego Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu, który przybył wraz z ministrantami i liczną grupą pielgrzymów. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

1.07.2018 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Oprawę muzyczną liturgii dzisiejszej Mszy Świętej zapewnił Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, a po Mszy Św. zaprosił nas na koncert pieśni sakralnych i patriotycznych.

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku powstał w 1976 roku jako Chór Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół tworzą studenci i absolwenci największej uczelni północno-wschodniej Polski - Uniwersytetu w Białymstoku. Większość z nich rekrutuje się z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od początku do dziś zespół pracuje pod wodzą tego samego dyrygenta i kierownika artystycznego - dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB.

Dziękujemy ks. Michałowi Lipińskiemu CM za dzisiejszą posługę duszpasterską w naszej parafii.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego wypoczynku.

30.06.2018 Zakończenie VIII. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Budapeszcie.

30 czerwca występami młodego zaproszonego gościa, laureatów konkursu: utworów solowych, a także jednego z koncertów Chopina wykonanego z orkiestrą przez zwycięzcę konkursu zakończył się VIII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Budapeszcie.
Komisja eliminacyjna dopuściła do konkursu 41 kandydatów z 23 krajów Europy, Azji, Ameryki i Australii. Pierwsze miejsce w grupie najmłodszych otrzymała Anna Urzędowska, w drugiej grupie wiekowej wygrał Cecino Elia, Julia Lozowska zajęła drugie miejsce, natomiast w grupie najstarszej trzecie miejsce zajęła Arisa Onoda, ex aequo drugie miejsce zajęli Kovács Gergely i Piotr Pawlak. Nagrodę specjalną Fundacji György'a Ferenczy'ego otrzymał Piotr Pawlak. Natomiast nagrodę specjalną, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, czyli możliwość udziału w koncercie w Łazienkach Królewskich otrzymali Gergely Kovács i Piotr Pawlak.
Młodym zaproszonym gościem był Mohammed ALSHEIKH z Palestyny. Za znakomity występ na 26. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Dzieci i Mlodzieży w Szafarni (w maju 2018), została mu przyznana nagroda specjalna Fundacji im. György'a Ferenczy'ego, a było nią właśnie zaproszenie na występ do Budapesztu.
Organizatorem budapeszteńskiego konkursu tradycyjnie jest Fundacja im. György'a Ferenczy'ego z założycielką fundacji, Izabellą Darską-Havasiné, a jego honorowym patronem był ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

24.06.2018 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA. Poznański Czerwiec. Wernisaż wystawy pt. "Święty Stefan"

Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.
Dziękujemy zespołowi muzyki dawnej Anima Polonica, w której skład wchodzą trzy artystki pochodzące z Polski: Karolina Socha-Mészáros ( śpiew), Danuta Misiąg-Oltár ( flety proste) i Deák Edyta (organy) za uświetnienie dzisiejszej liturgii.

W dzisiejszą niedzielę, 24 czerwca, po Mszy Św. złożyliśmy wraz z braćmi Węgrami ze Stowarzyszenia 56' wiązanki kwiatów przy kopijniku upamiętniającym bohaterów Poznański Czerwiec oraz Węgierskiej Rewolucji 1956.
Po Mszy Świętej w Domnu Polskim odbył się wernisaż wystawy pt. "Święty Stefan" w malarstwie artystów z Klubu "Corvin" XVI dzielnicy Budapesztu.

W przyszłą, niedzielę 1 lipca, w czasie Mszy Św. o godz.10.30 będzie śpiewał Chór Akademicki Uniwersytetu Białostockiego, następnie w kościele, po liturgii, odbędzie się koncert pieśni sakralnych i patriotycznych Wszystkich serdecznie zapraszamy.

23.06.2018 Budapeszt: Dzień węgierskiej Polonii 2018.

23 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii, zorganizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Ich mottem przewodnim było 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczyste obchody święta Polonii - tradycyjnie przypadające w okolicy dnia św. Władysława, od 1996 roku patrona tutejszej Poloii - rozpoczęły się uroczystym przemarszem ulicami Budapesztu na mszę świętą w Bazylice św. Stefana gdzie celebrę sprawowali ks. György Snell, biskup pomocniczy decezji estergomsko-budapeszteńskiej i proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr, oraz węgierscy księża Adorján Juhász i Gergő Bese. Dostojeństwa tej mszy nadawała obecność dr Ryszarda Majera - senatora RP i ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka wraz z małżonką.

W tym roku w wyjątkowej scenerii bo właśnie w bazylice św. Stefana wręczone zostały doroczne nagrody polonijne. Laureatem nagrody św. Władysława został Miklós Soltész dyrektor departamentu ds. narodowościowych i wyznaniowych w MZL RW, laureatami nagrody "Za zasługi dla węgierskiej Polonii" zostali: EWA HALINA NAGY, Imre MIHALIK oraz STOWARZYSZENIE RODZIN POLSKO - WĘGIERSKICH W ÚJPESZCIE. Nagrodę "Za Zasługi dla węgierskiej Polonii" w kategorii młodzieżowej przyznano Krzysztofowi Verő.
W uroczystości uczestniczył Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, który w uznaniu pracy na rzecz Polonii wręczył paniom: byłej rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halinie i obecnej rzecznik dr Rónayné Słabej Ewie (złote), a Jadwidze Abrusán i Ewie Modrzejewskiej (srebrne) medale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Ponadto 60-letnie PSK im J.Bema, 25-letnie SKP pw.św. Wojciecha, obchodzący 25-lecie pracy kapłańskiej ks. Krzysztof Grzelak TChr, 20-letni "Legion Polski", mająca w tym roku swoje 20 urodziny Redakcja Polska publicznego radia węgierskiego (MTVA), 10-te Stowarzyszenie "Polonia Nova", a także indywidualni polonijni jubilaci - urodzinowi i świętujący "okrągłe" rocznice zawarcia związków małżeńskich - otrzymali okolicznościowe dyplomy, bukiety kwiatów i życzenia.

Odczytano nadesłane od władz polskich listy gratulacyjne skierowane do uczestników uroczystości, którzy po Mszy Świętej na placu św. Stefana byli świadkami parady wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.
Polonijne uroczytości swą obecnością zaszczycili m.in. Zoltán Csallóközi doradca wicepremiera RW Zsolta Semjéna i Márton Okos prezes Stowarzyszenia Tradycji Bathory-Bem. Licznie przybyła Polonia, polscy samorządowcy i ich węgierscy przyjaciele.
Tegoroczne świętowanie, którego gospodynią była pełniąca obowiązki przewodniczącej OSP Małgorzata Soboltyński, a moderowała Katarzyna Desbordes-Korcsev zakończyło okolicznościowe przyjęcie wydane przez OSP w podziemiach bazyliki.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

10.06.2018 Informacja o zbiórce na remont dachu naszej kościelnej wieży.

W związku z bezwzględnie koniecznymi pracami remontowymi dachu naszej kościelnej wieży ogłaszam w naszej wspólnocie parafialnej, także sygnalizuję całej społeczności polonijnej na Węgrzech, zbiórkę pieniężną na ten cel. Za zbiórkę odpowiedzialne są Panie z Rady Parafialnej i z nimi można się kontaktować, a są to: Soboltyński Małgorzata, Lidia Glinka-Merényiné, Nemesi Miklósné Erzsébet i Majoros Anna. Ofiary można składać bezpośrednio do Pań lub na konto parafialne z dopiskiem "wieża".

Nr konta OTP Bank 11710002-20024640. Każda wpłata będzie odnotowywana. Zbiórka będzie trwała do końca września.

W intencji wszystkich ofiarodawców w roku 2019 będzie sprawowanych 12 Mszy Świętych, co miesiąc jedna intencja. Już teraz wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.

17.06.2018 XI NIEDZIELA ZWYKŁA

W Liturgii Słowa w obecną niedzielę Pana Boga odkrywamy, jako Siewcę, który chce siać swoje słowo w nasze serca. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie męczy, wsiewa swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony.

Wspólnie z ks.Krzysztofem Grzelakiem TChr Mszę Św. sprawowali: ks. Jan Ciesiółka, proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu, ks. Tomasz Sobolewski - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, oraz ks. Adam Skrzypczak, proboszcz parafii Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach.

Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy koncertu Łukasza Piaseckiego. Dziękujemy Łukaszowi za służbę przy organach, dziękujemy za uświetnianie liturgii w naszym kościele, życzymy wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym.

W nadchodzącą niedzielę, 24 czerwca, po Mszy Św. o godz. 10.30 złożymy wraz z braćmi Węgrami ze Stowarzyszenia 56' wiązanki kwiatów przy kopijniku upamiętniającym bohaterów Poznański Czerwiec oraz Węgierskiej Rewolucji 1956. Następnie zapraszamy do Domu Polskiego na otwarcie wystawy węgierskich twórców o św. Stefanie.

10.06.2018 X NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy dziesiąta niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj liturgia otwiera pierwszą kartę historii zbawienia. Pierwsi Rodzice przekroczyli przykazanie Boże. Adam zrzuca winę na Ewę, ta zaś na węża. Łańcuch grzechu ciągnie się dalej i poprzez przodków wiąże w swych pętach cały rodzaj ludzki. Bóg jednak lituje się nad swoimi stworzeniami i zapowiada ludziom zbawienie, potępiając bezwzględnie węża: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę" (Rdz 3, 15). Od tej chwili szatan pozostał wiecznym nieprzyjacielem człowieka, usiłując zgubić go przez grzech. Jezus, potomek Niewiasty, syn Maryi, przyszedł położyć kres panowaniu szatana.

Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz, Krzysztof Grzelak TChr, współkoncelebrowali księża: Stanisław Barszczak i Andrzej Kott, a oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnił zespół "Klekski".

3.06.2018 Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

W Polsce jest obchodzona w w czwartek, 60 dni po Wielkanocy, na Węgrzech przeniesiona jest na najbliższą niedzielę. Podczas procesji do czterech ołtarzy i w czasie Mszy św. towarzyszył nam Chór ze Świętochłowic z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz o. Andrzej Kostecki OP i ks. Stanisław z Częstochowy. Na Mszy św. proboszcz ks. Krzysztof Grzelak SChr przedstawił nam dwóch chłopców: Szymona i Michała - kandydatów na ministrantów, którzy otrzymali błogosławieństwo i zostali włączeni w grono członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Jak sama nazwa wskazuje - będą wykonywać służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)


29.05.2018 Drzewo pamięci dla Rotmistrza Witolda Pileckiego.

29 maja 2018 r. Polonia węgierska wzięła udział w pięknej uroczystości zasadzenia drzewa pamięci na cześć bohaterskiego Rotmistrza Witolda Pileckiego. Drzewo posadzono w Budapeszcie w parku im. bł. Sary Salkahazi, która ratowała Żydów podczas II wojny światowej. Tablicę umieszczoną obok drzewa poświęcił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak SChr. Inicjatorem tego wydarzenia była Ambasada RP oraz Instytut Polski w Budapeszcie we współpracy z Centrum Pamięci Holokaustu. Uroczystość rozpoczęła się wykładem o W. Pileckim, który wygłosił dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

(inf.: Małgorzata Soboltynski, foto:Tomasz Maniewski)


27.05.2018 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. WSPOMNIENIE NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH - ODPUST PARAFIALNY.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.
Dziś także z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych - przeżywamy nasz Odpust Parafialny. Prosimy, niech Maryja wyprasza dla całej naszej parafii daru wierności jej Synowi i umacnia wzajemną miłość. Dzisiejsza niedziela ma jeszcze jeden motyw wielkiej radości w naszej wspólnocie, bowiem dzieci naszej parafii przeżywają rocznicę pierwszej Komunię Świętą i w pełni uczestniczą we Mszy Św.
W uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Ks. Krzysztofa Grzelaka TChr i o. Andrzeja Kosteckiego obok tutejszej rodziny parafialnej wzięli udział goście, którzy przyjechali do Budapesztu na obchody 60-lecia powstania PSK im. J.Bema z panem Robertem Gawłem senatorem RP na czele. Również podczas Mszy Świętej wspólnie z księdzem Proboszczem obchodziliśmy 25-lecie Jego święceń kapłańskich.

Czcigodny Księże Proboszczu ! Z okazji 25-lecia Święceń Kapłańskich życzymy radości z każdego dnia kapłańskiej służby, dużo zdrowia, długich lat życia oraz obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła polska młodzież ze Swiątnik Górnych.

Po Mszy Św. w Domu Polskim Tibor Weeber - z-ca burmistrza X dz. Budapesztu, otworzył wystawę Lászla Dluhopolszkiego, oraz odbyło się spotkanie z przedstawicielami Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech: Lászlem Dluhopolszkym - wybitnym karykaturzystą oraz Markiem Rakiem - poetą i satyrykiem.

26.05.2018 Budapeszt: 60 urodziny "Bema".

26 maja w Budapeszcie odbyła się świąteczna gala Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech. Stowarzyszenie to liczy w chwili obecnej około 500 członków, a zakładała je niespełna 20-osobowa grupa.
Wszystko rozpoczęło się 60 lat temu. Po trwającej blisko 10 lat wymuszonej przez komunistyczny reżim lat 50-tych przerwie, odżyła zorganizowana działalność polonijna na Węgrzech i w maju 1958 r. powstało Polskie Stowarzyszeni Kulturalne im. Józefa Bema. Bezpośredni wpływ na fakt ten miała pierwsza po 1956 r. wizyta polskiej delegacji partyjno-rządowej. A po niej grupie ówczesnych zapaleńców udało się pokonać trudności i jak się okazuje nie małe bariery. Zawiązała się bemowska rodzina i trwa szczęśliwie do dzisiaj. Galę rozpoczął wernisaż wystawy składającej się z 10 plansz z życia stwarzyszenia, a jest ona wynikiem pracy redakcji "Głosu Polonii".
Każdy jubileusz dla organizacji jest wydarzeniem wyjątkowym i szczególnym tak więc uważaliśmy, że 60-lecie, które w tym roku obchodzimy - zobowiązuje nas do przypomnienia Państwu tego wszystkiego co zdołaliśmy udokumentować i co uważaliśmy za ważne - powiedziała w czasie otwarcia wystawy prezes "Bema" Korinna Wesolowski.
Na uroczystości zjechali goście z Wágier i zza granicy, senator RP Robert Gaweł, przedstawicielka Rady Polonii Swiata i EUWP Halina Subotowicz- Romanowa , przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Warszawy w osobach Tatiany Čepukoit i Andrzeja Grzeszczuka. "Wspólnota Polska" złotymi medalami "WP" odznaczyła panów Andrzeja Wesołowskiego i Andrzeja Straszewskiego, a srebrnymi Barbarę Pál i Bożenę Bogdańską-Szadai. Obecny był ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek wraz z małżonką, konsul RP Marcin Sokołowski. Wicepremiera RW reprezentował radca Zoltán Csallóközi, obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayne Słaba Ewa, wiceburmistrz Budapesztu dr Bagdy Gábor, burmistrz III dzielnicy Budapesztu Bús Balázs, burmistrz Isaszegu Hatvani Miklós. Specjalnie na bemowskie święto z warszawskiego Bemowa przyjechała delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego Zarządu Michała Grodzkiego. Bemowo i PSK im. J.Bema łączy umowa o partnerskiej współpracy, dzięki której m.in odnowiony został sztandar "Bema", a właśnie podczas gali sztandar ten został uroczyście poświęcony przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Przybyła p.o. przewodniczącego OSP Małgorzata Soboltyński i wiceprzewodniczący OSP Zsolt Bátori. Galę zaszczycili dawni prezesi PSK im. J.Bema: Halina Csúcs, Aldona Héjj, Alicja Nagy, Andrzej Wesołowski i Władyslaw Wiśniewski. Licznie przybyli członkowie stowarzyszenia i ich węgierscy przyjaciele. Całość ubogacił występ sławnego w calej Polsce Quartetu Obsession i okolicznościowe przyjęcie.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

26.05.2018 Dzień Matki - Msza Św. w Kościele Skalnym.

Każdego roku w Dniu Matki nasza wspólnota zbiera się na Mszy Św. w Kościele Skalnym u Ojców Paulinów, gdzie znajduje się Polska Kaplica z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, aby pomodlić się w intencji Matek żyjących, zmarłych i oczekujących maleństwa.
Mszę Św. odprawił ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr, a organizatorem tego spotkania był Klub Rodzin Polsko-Węgierskich z Újpestu.
Na uroczystość Dnia Mam dzieci przygotowały wspaniały program artystyczny, oraz wręczyły Mamom kwiaty i słodycze.


20.05.2018 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Spotkanie z ojcem Józefem Puciłowskim, autorem książki pt.: "Alfabet".

Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom oraz początki Kościoła. Świadomi jesteśmy misji Kościoła i naszej roli w tym dziele, bo my również jesteśmy obdarzeni darem Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dzisiaj za ten dar Panu Bogu dziękujemy.

Dzisiejsza niedziela ma jeszcze jeden motyw wielkiej radości w naszej wspólnocie, bowiem dzieci naszej parafii przyjęły sakrament eucharystii - Pierwszą Komunię Świętą i mogą już w pełni uczestniczyć we Mszy Św. Gratulujemy rodzicom i rodzicom chrzestnym i życzymy dalszej wytrwałości w przekazywaniu wiary.

Po Mszy Świętej w Domu Polskim Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha na Węgrzech zorganizowało spotkanie autorskie z Ojcem Józefem Puciłowskim.

Pragniemy zaprosić wszystkie Mamy i Dzieci na Mszę Św. sprawowaną w ich intencji w Dniu Mamy, który obchodzimy w Polsce w sobotę 26 maja, do Kaplicy Skalnej na godz. 11.00.

Za tydzień w niedzielę, 27 maja, przypada Uroczystość Trójcy Świętej. W naszej wspólnocie przeżywać także będziemy Odpust Parafialny związany z wspomnieniem 24 maja Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.


13.05.2018 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus ukazuje godność natury ludzkiej, którą w swojej osobie zaprasza do uczestnictwa w chwale nieba. Przez jedność człowieczej natury z osobą Pana Jezusa, każdy z nas może uczestniczyć w tym zaproszeniu.

Dziękujemy ojcu Tomaszowi Marciszkiewiczowi, werbiście, za dzisiejszą posługę duszpasterską w naszej parafii.

W następną niedzielę, 20 maja, przeżywać będziemy ważne uroczystości. W liturgii Kościół raduje się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Również niedzieli tej towarzyszyć będzie nasze parafialna uroczystość: dzieci naszej parafii przyjmą pierwszą komunię świętą. Ta uroczystość wpisana jest w Mszę Świętą o godz. 10.30.

W tym dniu po Mszy Św. o godz.10.30 zapraszamy do Domu Polskiego na spotkanie i promocję nowej książki, dominikanina, ojca Józefa Puciłowskiego OP.


11.05.2018 Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej w Kościele Śródmiejskim w Szolnoku.

11 maja 2018 r. uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Krzysztofa Miklusiaka i proboszcza Parafii p.w. Trójcy Świętej w Kościele Śródmiejskim w Szolnoku rozpoczęły się Szolnockie Dni Kultury Polskiej zorganizowane przez Samorząd Narodowości Polskiej w Szolnoku i tamtejszy Klub Polsko-Węgierski.
Mszę Świętą i Nabożeństwo majowe uświetnili pieśniarze i orkiestra folklorystycznego zespołu "Rzeszowiacy", Chór pw. św. Kingi z naszej parafii oraz organista Łukasz Piasecki.


6.05.2018 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Msza Św. w parafii pw. Świętej Anny (Budapest- Árpádföld).

Po raz kolejny słyszymy dziś jedno z najważniejszych wezwań Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali. To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa Bożego jest wspólnota, do której my wszyscy należymy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.

Dzisiaj nasz Chór pw. św. Kingi wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Grzelakiem TChr gościł z modlitwą liturgiczną w węgierskiej parafii pw. Świętej Anny (Budapest- Árpádföld), na zaproszenie Ks. Mariusza Nowaczka, który pełni posługę duszpasterską w tejże parafii. Podczas Mszy Świętej ks. Krzysztof Grzelak TChr poświęcił obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

3.05.2018 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Święto Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie w dniu 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski oraz Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dziękując Matce Bożej za jej opiekę i prosząc o orędownictwo w intencji Polski oraz Polaków żyjących w kraju i na emigracji.
Ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr wraz z o. Tomaszem Marciszkiewiczem SVD odprawili Mszę Świętą.
Po Mszy Św. przy figurce Matki Boskiej w ogrodach Domu Polskiego odmówiliśmy "Litanię Loretańską" i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

1.05.2018 Budapeszt: III Spotkanie Węgierskich Chórów Polonijnych.

1 maja w Budapeszcie już po raz trzeci Stołeczny Samorząd Polski zorganizował spotkanie węgierskich chórów polonijnych. Tym razem swój repertuar na wysokim poziomie artystycznym i w miłej atmosferze zaprezentowały chóry: im. F.Chopina z Békéscsaba, "Dalárda" z Nyíregyháza i "Akord" z Győr. Ponad 2-godzinny koncert wypełniły przede wszystkimn pieśni polskie i węgierskie wywodzące się z kręgu muzyki poważnej i ludowej. Spotkanie odbywające się już tradycyjnie w przeddzień Swiatowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą swą obecnością zaszczycił ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek wraz z małżonką, a funkcję gospodyni spotkania pełniła przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, która dwojgu studentom polonistyki budapeszteńskiego Uniwersytetu ELTE wręczyła przyznawane od 3 lat przez ten samorząd stypendia naukowe im. G. Kerényi.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

29.04.2018 V NIEDZIELA WIELKANOCNA.

Chrystus utożsamia się z tymi, którzy w Niego wierzą. Winna latorośl nie jest bowiem czymś różnym od samego krzewu. Po raz kolejny wracamy do tajemnicy naszego chrztu, przez który staliśmy się jedno z Chrystusem i w którym otrzymaliśmy zbawienie. Owoce, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to przede wszystkim owoce tegoż zbawienia: wiara, wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one pozwalają pokładać ufność w Bogu nawet wtedy, gdy nasze serce nas oskarża. Chrystus jawi się także jako nasz orędownikiem u Ojca i jest większy od naszego serca. Trwajmy w Nim jak winna latorośl w krzewie winnym, wtedy to będziemy Jego uczniami.

Dziękujemy ojcu Andrzejowi Kosteckiemu, dominikaninowi, za dzisiejszą posługę duszpasterską w naszej parafii.

Z okazji 25-lecia istnienia, delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha wraz z ks. proboszczem przebywa w Gnieźnie o obchodach Świętowojciechowych. Jest okazja by wyrazić prośbę wobec ks. Prymasa, abp Wojciecha Polaka o dalsze błogosławieństwo dla Stowarzyszenia i całej naszej parafii.

27-29.04.2018 Delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech na uroczystościach świętowojciechowych w Gnieźnie.

W dniach od 27-29 kwietnia 2018 r. delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha w osobach: Moniki Molnárné Sagun, Katarzyny Takácsné - Kalińskiej, Małgorzaty Soboltyński i Elżbiety Molnár Cieślewicz wraz z ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr - proboszczem Kościoła Polskiego w Budapeszcie, udała się do Gniezna na doroczne uroczystości świętowojciechowe. Po drodze odwiedziliśmy kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie, gdzie bardzo serdecznie przyjął nas proboszcz tego kościoła jak i burmistrz miasta. Jako, że Stowarzyszenie w tym roku obchodzi 25-lecie swego istnienia, w programie było spotkanie z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem i prośba o dalsze błogosławieństwo dla Stowarzyszenia i całej parafii. Z tej okazji wręczyliśmy Arcybiskupowi medal ks. Wincentego Danka. Następnie udaliśmy się do parafii katedralnej gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Towarzystwa św. Wojciecha Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Zarządu regionu Gniezna( od lat nasze Stowarzyszenia są zaprzyjaźnione).Odwiedziliśmy również Sanktuarium bł. Jolenty - kościół oo Franciszkanów, jak i kościół pod wezwaniem bł. Jolenty w Gnieźnie-Arkuszowie.Wieczorem uczestniczyliśmy w nieszporach o św. Wojciechu w katedrze Gnieźnieńskiej. Po nich nastąpiła uroczysta procesja z relikwiami św. Wojciecha z katedry ulicami Gniezna do kościoła pw. św. Michała, gdzie wraz z Prymasem uczestnicy odśpiewali Apel Jasnogórski. Tam odbyło się całonocne czuwanie. W niedzielę rano procesja z relikwiami przeszła od kościoła św. Michała na Plac św. Wojciecha, przed Katedrą Gnieźnieńską gdzie była sprawowana uroczysta Msza św. odpustowa której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Vincent Nichols, legat papieża Franciszka, Prymas Anglii i Walii.

(inf.fot. : Małgorzata Soboltynski)

24.04.2018 Uroczystość świętego Wojciecha.

Dzisiaj obchodziliśmy uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, przeniesioną z 23 kwietnia.
W Bazylice św. Stefana ks. Krzysztof Grzelak TChr odprawił uroczystą Mszę Świętą ku czci naszego głównego Patrona Polski - św. Wojciecha.
Intencją naszej modlitwy była prośba o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla wszystkich Polaków żyjących na Węgrzech i dla naszego Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha z okazji 25 rocznicy powstania.
Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, w ich święto patronalne, dziękujemy za wszelkie dobro i inicjatywy oraz życzymy obfitych łask od Boga i wstawiennictwa św. Wojciecha.
Te życzenia składamy także wszystkim Wojciechom.

22.04.2018 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA. Wystawa Zenobii Siekierskiej pt.: "Muzyka krajobrazów"

Obecną niedzielę w liturgii nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni. Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina. Jednocześnie, jako owczarnia Chrystusa, chcemy dzielić ze swym Pasterzem Jego troski. Między innymi tę, aby też inne owce przyprowadzić do owczarni. Dlatego nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia, ale bądźmy gotowi, aby Dobry Pasterz poprzez naszą miłość i wrażliwość szukał i odnalazł tych, którzy zaginęli.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy prac pani Zenobii Siekierskiej pt.: "Muzyka krajobrazów".


15.04.2018 III NIEDZIELA WIELKANOCNA. Koncert Chóru Veraicon z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego z Nowego Sącza.

Serdecznie powitaliśmy w naszej wspólnocie Chór Veraicon z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego z Nowego Sącza, który podczas Mszy Św. zapewnił oprawę muzyczną, a następnie wykonał piękny koncert pieśni religijnych i patriotycznych. Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego "Veraicon" powstał w listopadzie 2009 roku w Nowym Sączu. Jest chórem mieszanym, założycielem i dyrygentem chóru jest Izabela Biskupska.

Dzisiaj gościliśmy w naszej wspólnocie aktora Marcina Kwaśnego, odtwórcę roli "Wiktora" w filmie pt. "Wyklęci". Aktor przybył do Budapesztu na 24. Festiwal Filmowy - Polska Wiosna Filmowa i spotka się dzisiaj w kinie Művész Mozi z publicznością po projekcji filmu pt. "Wyklęci".

W nadchodzący wtorek, 17 kwietnia na godz. 19.00 zapraszamy do kina Művész na Teréz körút 30, na film pt.: "Zerwany kłos" o błogosławionej Karolinie Kózkównie. Organizatorem projekcji jest Instytut Polski przedstawiający polskie filmy w ramach Polskiej Wiosny Filmowej.

W następną niedzielę, 22 kwietnia, po Mszy Św. o godz.10.30 Stowarzyszenie Św. Wojciecha zaprasza do Domu Polskiego na otwarcie wystawy artystycznej Pani Zenobii Siekierskiej pt.: "Muzyka krajobrazów".

12.04.2018 Budapeszt: Uroczystość przy pomniku katyńskim.

12 kwietnia 2018 roku przy budańskim pomniku katyńskim władze Samorządu III dzielnicy Budapesztu wraz z tamtejszym Samorządem Polskim zorganizowały uroczystość wspomnieniową z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - polskiego święta obchodzonego co roku 13 kwietnia, a uchwalonego 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

W tegorocznej uroczystości obok przedstawicieli polskiej dyplomacji akredytowanej na Węgrzech z ambasadorem RP Jerzym Snopkiem, węgierskich parlamentarzystów, władz Óbudy z jej burmistrzem Balázsem Búsem, przewodniczącej SNP III dzielnicy Korinny Wesolowski, udział wzięła delegacja partnerskiego Óbudzie warszawskiego Bemowa, reprezentacje organizacji polonijnych, polskich samorządów narodowościowych z przewodniczącymi OSP dr Rónayné Słabą Ewą i SSP Dr Dorotą Várnai, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr, który wygłosił słowa modlitwy. Złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Uczczono także pamięć śp. Andrzeja Przewoźnika b. sekretarza ROPWiM niezapomnianego orędownika polsko-węgierskiej historii i współinicjatora powstania budapeszteńskiego pomnika katyńskiego.

Budapeszteński pomnik został odsłonięty w 2011 roku przez prezydentów Węgier i Polski. Obok posadzono dwa dwa dęby upamiętniające węgierskie ofiary ludobójstwa w Katyniu: Aladara Emanuela Korompaya i Oskara Rudolfa Kühnela. Tablica ku czci A. Przewoźnika powstała w 2017 r.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)


8.04.2018 II NIEDZIELA WIELKANOCNA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Obecna niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadająca w II Niedzielę Wielkanocną. Święto ustanowione zostało w 2000 roku przez św. Jana Pawła II, w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej prywatnych mistycznych objawień. W "Dzienniczku" s. Faustyny czytamy, że ustanowienia tego święta żądał sam Jezus Chrystus i dał obietnice z nim związane.
W dzisiejszą niedzielę przed każdą Mszą Św. odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia polecając w modlitwie nasze rodziny, parafie, nasze narody polski i węgierski.
Podczas Mszy Świętej uczciliśmy ofiary zbrodni w Katyniu i katastrofy w Smoleńsku wypraszając dla nich życia wiecznego. Po zakończonej Liturgii przeszliśmy pod Tablicę Katyńską, która znajduje się na murach naszej świątyni, gdzie po wspólnej modlitwie i przemówieniu ambasadora RP Jerzego Snopka złożyliśmy wieniec.

We czwartek, 12 kwietnia, zapraszamy pod Pomnik Katyński w Budapeszcie. O godz. 17.00 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów oraz modlitwa w intencji pomordowanych.

W sobotę, 14 kwietnia, o godz.19.00 w Sali koncertowej Pesti Vigado odbędzie się koncert pt "Muzyka jest dla każdego", podczas którego cztery chóry z państw Grupy Wyszehradzkiej zaprezentują muzykę chóralną swoich krajów. Polskę reprezentować będzie Chór Veraicon z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego z Nowego Sącza, który w programie zaprezentuje budapeszteńskiej publiczności najpiękniejsze polskie chóralistyki. Bilety do nabycia przez stronę internetową Budapesztańskiego Festiwalu Wiosennego www.btf.hu. Chór Veraicon także w przyszłą niedzielę poprowadzi oprawę muzyczną liturgii Mszy Św. o godz. 10.30 w naszym kościele.

07.04.2018 Szatymaz - odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II

W przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego - święta ustanowionego w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II - 7 kwietnia 2018 r. w Szatymaz miejscowości położonej niedaleko Segedynu w woj. Csongrád, miejscowy samorząd oraz tamtejsza parafia pw. św. Króla Stefana byli organizatorami odsłonięcia pomnika św. Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika dokonał biskup Segedynu ks. Kiss Rigó László.

W uroczystości wziął udział proboszcz Polskiej Parafii w Budapeszcie ks. Krzysztof Grzelak SChr, oraz wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Małgorzata Soboltyński, obecny był też o. Artur Prenkiewicz OFM Conv. - Polak - franciszkanin pełniący służbę kapłańską w Segedynie.

Sponsorem pomnika św. Jana Pawła II w Szatmaz był Węgier - diakon Rózsa László.

(fot. : Małgorzata Soboltynski)

6.04.2018 Budapeszt: odsłonięcie i poświęcenie Miejsca Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej

6 kwietnia 2018 r. w XXII dzielnicy Budapesztu z udziałem delegacji polskiej z prezesem PIS-u Jarosławem Kaczyńskim i premierem RP Mateuszem Morawieckim i węgierskiej delegacji z premierem RW Viktorem Órbanem na czele , w obecności m.in. nadburmistrza Budapesztu Istvána Tarlósa, przedstawicieli polskiej dyplomacji na Węgrzech i węgierskiej w Polsce, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Haliny, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słabej Ewy, przedstawicieli Polonii oraz mieszkańców dzielnicy z jej burmistrzem Ferencem Karsay , odsłonięto Miejsce Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej, które poświęcili: pełniący posługę kapłańską na Węgrzech Polak o. Paweł Cebula OFM Conv i pastor Kościoła Reformowanego - Węgier Péter Nagy. W czasie uroczystości głos zabrali: Jarosław Kaczyński prezes PiS , premier RP Mateusz Morawiecki, premier RW Orbán Viktor i Németh Zsolt przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych ZN RW - inicjator powstania miejsca pamięci i organizator uroczystości.
(inf.www.polonia.hu fot. :Barsi Károly)


1.04.2018 Wielka Niedziela Wielkanocna-Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielka Niedziela Wielkanocna jest to "Święto świąt" dla katolików, najdonioślejszy dzień od stworzenia świata, dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
1 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Domu Polskim odbyło się wspólne polonijne spotkanie wielkanocne, zorganizowne tradycyjnie przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, s. Weronika i s. Anna przygotowały niespodzianki dla najmłodszych w postaci jajeczek pochowanych w krzaczkach i kwiatkach w ogrodzie Domu Polskiego.


31.03.2018 WIELKA SOBOTA.

Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu a po zapadnięciu zmroku odprawiona była msza Wigilii Paschalnej, która należy już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej.
Msza św. rozpoczęła się liturgią światła. Na zewnątrz kościoła ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr poświęcili ogień, od którego zapalono Paschał - który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na Paschale kapłan umieścił pięć czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał wniesiono do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zakończeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń - Exultet.
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wigilia Paschalna skończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.

31.03.2018 WIELKA SOBOTA- poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Wielka Sobota, jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzecim i ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanej specjalnie na tę okazję kaplicy symbolizującej grób Chrystusa.
Tradycją Wielkiej Soboty jest również poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Koszyk ze święconką zawiera podstawowe składniki potrzebne do przygotowania wielkanocnego śniadania. Są to dary Boże, które przypominają nam o ważnych symbolach potrzebnych do rozmyślań nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Każda z zamieszczonych w koszyku rzeczy ma własny, przypisany symbol. Chleb, symbolizuje Ciało Chrystusa. Święcimy go na pamiątkę rozmnożenia chleba przez Jezusa i nakarmienia nim słuchających Go ludzi. Jajko, to znak nowego życia, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Wędlina, symbol dostatku, mięso zapewnia zdrowie, płodność, bogactwo. Chrzan, symbol siły. Sól, oczyszcza, chroni od zepsucia - tak jak chrześcijanie, którzy są "solą ziemi". Ciasto, symbol doskonałości i wszelkich umiejętności. Bazie, zielone gałązki bukszpanu lub borówki związane są z wiosną, z budzącym się do życia światem przyrody.
Najbardziej znanym symbolem, znajdującym się w wielkanocnym koszyku jest z pewnością Baranek Wielkanocny. To symbol ofiary męki Chrystusa, który swoją śmierć na krzyżu przyjął spokojnie, pokornie, bez żalu.
Dzisiaj Polonia węgierska licznie zebrała się w Polskim Kościele, przynosząc ze sobą koszyczki z potrawami, które po poświęceniu w Wielką Niedzielę zajmą honorowe miejsce na naszych wielkanocnych stołach.

30.03.2018 WIELKI PIĄTEK. Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa.

Dzisiaj, 30 marca, w piątek nasza wspólnota polsko-węgierska już po raz trzynasty odbyła Drogę Krzyżową w parku naprzeciwko naszego kościoła. Udział w tym Nabożeństwie jest dla nas okazją do publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Wielki Piątek jest to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas której wierni przyjmują Komunię Świętą. Na początku liturgii celebrans leży krzyżem przed ołtarzem. Po modlitwie wstępnej następuje Liturgia Słowa Bożego, wraz z opisem Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest Adoracja Krzyża, podczas której wierni składają pocałunek na figurze Jezusa zawieszonej na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do kaplicy adoracji - symbolizującej Grób Pański.

29.03.2018 Początek Triduum Paschalnego.

Wielki Czwartek, jest początkiem Triduum Paschalnego i końcem Wielkiego Postu. W tym dniu w trakcie wieczornej liturgii wspominamy Ostatnią Wieczerzę, ma ona również przypominać ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rano odbywa się uroczysta Msza Krzyżma, w katedrach w trakcie której poświęca się oleje przeznaczone do sakramentalnych namaszczeń. Podczas tej liturgii wszyscy księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.
W Mszy św. wieczornej dla ludu Bożego, w trakcie śpiewu "Chwała na wysokości" biją wszystkie dzwony, dzwonki i gong, które następnie milkną aż do Wigilii Paschalnej i ponownego zaintonowania hymnu. Wraz z dzwonkami milkną organy. Kościoły toną w ciszy aż do Wielkiej Soboty. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostaje w procesji przeniesiony do tzw. "ciemnicy".
Po zakończeniu liturgii ołtarz zostaje obnażony, zdejmuje się z niego obrus, świece, mszał i zabiera krzyż. Gest ten jest symbolem końca wieczerzy i znakiem, że Chrystus został obdarty z szat i opuszczony. W Polskim Kościele w Budapeszcie w liturgii Wielkiego Czwartku brali udział księża: proboszcz Krzysztof Grzelak SChr, prof. Jan Zimny oraz ojcowie: Andrzej Kostecki OP i Tomasz Marciszkiewicz SVD.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)


28.03.2018 Minister ZL RW Zoltán Balog odznaczony wysokim polskim odznaczeniem państwowym.

28 marca w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie ministerowi Zasobów Ludzkich Węgier Zoltánowi Balogowi pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP wręczyła wysokie polskie odznaczenie - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, które węgierskiemu ministrowi przyznano za wybitne starania w dziedzinie piastowania polsko-węgierskiej przyjaźni i kontaktów. Szczególnie podkreślono wkład Z.Baloga w niedawno zakończony w Polsce Rok Kultury Węgierskiej oraz starania dotyczące powołania na Węgrzech Fundacji im. W. Felczaka.
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 marca br. przebywała z wizytą na Węgrzech, gdzie brała udział w spotkaniu Ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz w konferencji "Silne rodziny dla silnej Europy!" , a jak oceniają obie strony Polska i Węgry bardzo dobrze współpracują ze sobą w zakresie polityki prorodzinnej.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

TRIDUUM PASCHALNE I UROCZYSTOŚCI WIELKANOCNE

29.03 - WIELKI CZWARTEK

godz. 17.00 - Msza Św. WIECZERZY PAŃSKIEJ - adoracja do godz. 21.00

30.03 - WIELKI PIĄTEK

godz. 15.00 - droga krzyżowa w parku przy kościele
godz. 17.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - adoracja do godz. 21.00

31.03 - WIELKA SOBOTA

adoracja od godz. 9.00; poświęcenie pokarmów: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
godz. 19.00 - WIGILIA PASCHALNA i PROCESJA REZUREKCYJNA

01.04 - WIELKANOC

Msze Św. jak w każdą niedzielę: 9.00; 10.30; 18.00

02.04 - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze Św. tylko o godzinie 9.00 i o 10.30

25.03.2018 NIEDZIELA PALMOWA.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa otwiera przed nami czas przeżywania największych tajemnic naszej wiary - Wielki Tydzień. Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna ostatni akord Jego misji zbawienia świata. Poświęcenie przyniesionych palm włącza nas we wspólnotę ludzi, która w Chrystusie widzi zapowiadanego Króla oddającego życie za grzechy swojego Ludu. Kościół także obecną niedzielę przeżywa jako Dzień Młodzieży.
Po Mszy w Domu Polskim obejrzeliśmy spektakl religijny, przygotowany przez naszych parafian pt.: "Ofiara Abrahama". Spektakl ten może być dobrym przygotowaniem do przeżyć duchowych Wielkiego Tygodnia.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY
WIELKA SOBOTA - 31.03.2018
godz.: 12.00, 13.00, 14.00, 15.0023.03.2018 Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

23 marca przypada Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W tym roku oficjalne uroczystości odbywają się w położonym około 100 km na południowy-zachód od Budapesztu Veszprém.
W obchodach na Węgrzech bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, który przyjmowany jest przez prezydenta RW Jánosa Ádera wraz z małżonką Anitą Herczegh. Uroczystość rozpoczęła się na Starym Mieście, gdzie węgierska Para Prezydencka oficjalnie powitała Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę. W Pałacu Dubniczay odbyły się rozmowy plenarne. Poruszono m.in. temat lipcowego szczytu NATO w Brukseli i poprzedzającego go w Warszawie spotkania krajów wschodniej flanki Sojuszu, a także zaplanowanego na wrzesień szczytu z udziałem prezydentów państw Inicjatywy Trójmorza.
Wieczorem Pary Prezydenckie gościły na uroczystej Gali Przyjaźni w Ośrodku Kultury Hangvilla, gdzie prezydenci wygłosili okolicznościowe przemówienia. Prezydent RW János Áder przypomniał o wspólnych losach obu krajów, a także odwołał się do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Andrzej Duda nawiązywał również do historycznej przyjaźni Polski i Węgier ale szczególnej uwadze przywołał rolę regionu w aspekcie aktualnej sytuacji Polski i Węgier w dążeniach o przyszłość Europy.Ponadto mówił ponadto, że "są też inicjatywy, które przyjmujemy jako elementy instytucjonalne, i taką inicjatywą, która jest w tej chwili realizowana - podpisałem odpowiednią ustawę - jest utworzenie Instytutu im. Wacława Felczaka na Węgrzech i w Polsce". Polski prezydent wyraził przekonanie, że Instytut przyczyni się do pogłębienia współpracy naukowej, społecznej i kulturalnej między obu krajami i narodami.
Gospodarzem Gali Przyjaźni był prezydent miasta Veszprém Gyula Porga, który przekazał flagę Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu. Muzycznie Galę ubogaciły: Młodzieżowy Chór Sióstr Prezentek z Krakowa, Młodzieżowy Chór Szkoły Katolickiej Padányi w Veszprém oraz Młodzieżowy Zespół im. Zoltána Gárdonyiego. Gośćmi Gali byli także polscy i węgierscy parlamentarzyści ( członkowie IPU) towarzyszący delegacjom prezydenckim.
W sobotę 24 marca Prezydenci Polski i Węgier z Małżonkami wezmą udział w mszy św. w veszprémskiej katedrze świętego Michała.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

20.03.2018 Uroczystość odznaczenia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

W dniu dzisiejszym Polonia węgierska miała możliwość uczestniczyć w podniosłej uroczystości wręczenia medalu Jánosa Esterházyego Arcybiskupowi krakowskiemu ks. Markowi Jędraszewskiemu. Uroczystość odbyła się w Parlamencie węgierskim. Hrabia Janosz Esterhazy, mającym korzenie polskie, jego matką była Polka, w nieludzkich czasach po II wojnie światowej był więziony i zamęczony w Czechosłowackim więzieniu w 1957 r. W czasie II wojny pomagał wszystkim; Słowakom, Żydom i Polakom, którzy zdążali na zachód przez Węgry. Swoją postawą promował wartości chrześcijańskie, demokratyczne i narodowe. Nagroda im. Jánosa Esterházyego przyznawana jest co roku od 1991 przez Stowarzyszenie [Franciszka II] Rakoczego i Radę Pamięci Jánosa Esterházyego w uznaniu zasług dla wspierania Węgrów na Słowacji oraz pielęgnowania duchowego dziedzictwa Jánosa Esterházyego, politycznego i duchowego przywódcy, męczennika komunizmu. Po uroczystości w parlamencie Metropolita krakowski odprawił Mszę św. w Kościele Polskim w Budapeszcie, a następnie odwiedził Dom Polski.

(Tekst: Małgorzata Soboltynski, zdjęcia: Joanna Adamik/ Archidiecezja Krakowska)


16.03.2018 - Odeszła Zofia Kárpáti.

Z żalem informujemy, że 8 marca 2018 r. w Budapeszcie zmarła nasza polonijna Koleżanka śp.Kárpáti Imréné z domu Zofia Barbara Grymaszewska ur. w Warszawie w 1940r. Do Budapesztu przyjechała początkiem lat siedemdziesiątych (ok. 1972r.) i od samego początku była członkinią Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech. Odeszła po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat.
Pożegnanie odbędzie się 22 marca w Kościele Polskim w Budapeszcie ( X dzielnica ul. Óhegy 11). Msza Św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 16.00, a następnie urnę z prochami przeniesiemy do kolumbarium w naszym kościele.
Niech na długo pozostanie w naszej pamięci !

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie !


18.03.2018 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Tradycyjnie, w V Niedzielę Wielkiego Postu, zakrywamy krzyże w kościołach, aby tym znakiem podkreślić zbliżającą się wielką tajemnicę pasyjną, podjętą przez Chrystusa dla naszego zbawienia.

Dzisiaj po Mszy Św. w Domu Polskim obejrzeliśmy film dokumentalny przedstawiający pieszą pielgrzymkę z Polski do Rzymu, oraz mieliśmy możliwość rozmowy o wędrowaniu z Bogiem z uczestniczką tej pielgrzymki, Basią Pawluk.

Następna niedziela, 25 marca, to Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Na Mszę Św. o godz. 10.30 zapraszamy wszystkie dzieci. Spotkamy się u wejścia do kościoła i tam rozpoczniemy procesje z palmami dla uczczenia Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy.

Także w przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 10 30, zapraszamy do Domu Polskiego na spektakl religijny, przygotowany przez naszych parafian pt.: "Ofiara Abrahama". Ten spektakl może być dobrym przygotowaniem do przeżyć duchowych Wielkiego Tygodnia.

Podobnie jak w zeszłym roku organizujemy dla dzieci szkolnych tzw. "Wakacje z Bogiem" w Gödöllő-Máriabesnyő. Termin wyjazdu: od 25 do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia do końca marca prosimy składać u s. Weroniki.

16.03.2018 Uroczystość w Rákosmente.

16 marca 2018r. Samorząd Narodowości Polskiej XVII dzielnicy Budapesztu zorganizował obchody 10-lecia polsko-węgierskiej przyjaźni. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta sprawowana przez biskupa pomocniczego ks. Ferenca Cserhátiego w Kościele p.w. św. Teresy z Lisieux. Po mszy, w kościele przemawiał m.in. burmistrz XVII dzielnicy Levente Ríz i przewodniczący SNP XVII dz. András Buskó. Uroczystość kontynuowana była przy znajdującym się przed kościołem pomniku św. Jana Pawła II, gdzie modlitwę w języku polskim wygłosił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców. Ze strony polskiej uczestniczyli w niej konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, przewodnicząca OSP dr Rónayné Słaba Ewa, prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnárné Sagun oraz goście z powiatu krośnieńskiego z którym od lat XVII dzielnicę łączy umowa o współpracy partnerskiej.

Pomnik św. Jana Pawła II powstał w 2008 roku z inicjatywy SNP XVII dzielnicy, a autorem rzeźby jest węgierski artysta János Babusa.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

15-16.03.2018 Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Z piątku na sobotę, w nocy z 15 na 16 marca z naszej parafii po raz drugi wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Twórcą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest ksiądz Jacek Stryczek. Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła, przekształcenie jej w pieszą, nocną wędrówkę oraz głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Z Kościoła Polskiego po błogosławieństwie księdza Proboszcza, Krzysztofa Grzelaka TChr z modlitwą na ustach wyruszyliśmy w drogę do Ojców Dominikanów w Szentendre.
Pomimo złych warunków pogodowych i kontuzji niektórych pielgrzymów wyruszyliśmy w szóstkę, trasą pielgrzymkową od Batthyány tér wzdłuż Dunaju do Szentendre.

Podczas drogi krzyżowej szliśmy w skupieniu i milczeniu, po drodze zatrzymywaliśmy się tylko przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie słuchaliśmy rozważań, oraz modliliśmy się w trzech językach: polskim, węgierskim i francuskim (jeden z uczestników był Francuzem). Do punktu decelowego dotarliśmy rano o godzinie 5,30, gdzie bardzo serdecznie przyjął nas o. Andrzej Kostecki OP. Po Mszy Świętej o godz. ósmej rano i po obfitym śniadaniu wróciliśmy do swoich domów.
(inf. s. Weronika, zdjęcia: Basia Pawluk)

15.03.2018 Budapeszt: O. Marian Waligóra OSPPE odznaczony Krzyżem Komandorskim RW.

Prezydent Węgier János Áder z okazji święta narodowego Węgier, Krzyżem Komandorskim RW odznaczył o. Mariana Waligórę OSPPE przeora klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. W laudacji zaznaczono ogromny wkład o. Waligóry w piastowanie węgiersko-polskiej przyjaźni m.in. poprzez pełnienie posługi kapłańskiej na rzecz obu narodów. Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce 15 marca 2018r. w siedzibie Zgromadzenia Narodowego Węgier. W uroczystości m.in. uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Károly Barsi)

14.03.2018 Urodziny Józefa Bema.

Szczególnie ważnym i mającym swój symboliczny wymiar w historii przyjaźni Polski i Węgier jest czas Wiosny Ludów - podkreślono podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech, 14 marca przy budańskim pomniku gen. Józefa Bema, w dniu jego 224 urodzin obchodzonych tradycyjnie w przeddzień święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849 roku, którego naczelnym wodzem 170 lat temu był patron najstarszego na Węgrzech polskiego stowarzyszenia Józef Bem.

W uroczystości obok przedstawicieli Ambasady Polskiej w osobach konsula RP na Węgrzech Marcina Sokołowskiego, attaché obrony płk. Tomasza Trzcińskiego, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słabej Ewy, przewodniczącej Stołecznego Samorządu Polskiego dr Doroty Várnai, reprezentacji SNP VIII, XII i XIII dzielnicy Budapesztu oraz polskich stowarzyszeń polonijnych : katolickiego p.w. św. Wojciecha i PSK im.J.Bema, obecni też byli przedstawiciele Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów - magistrów polskiego WAT-u, Zołnierskiego Stowarzyszenia im. J.Bema, Krajowego Związku Stowarzyszeń Zołnierskich oraz obu szkół polskich i PIBKiM oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum WP. Funkcję gospodarza pełnił wiceprezes PSK im. J.Bema Zoltán Nyitrai zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła przewodnicząca OSP dr Rónayné Słaba Ewa. Całości asystowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego im. J.Wysockiego i Tradycyjny Regiment Artylerii Fortecznej im. Edwarda Von Beschi z Krakowa. Obecna była Polonia i goście z Polski, którzy w dniu 15 marca uczestniczyć bądą w obchodach święta narodowego Węgier.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

14.03.2018 Uroczystość przy tablicy J.Bema w Budapeszcie.

Urodziny Józefa Bema na budańskim placu Bema poprzedziła uroczystość składania wieńców zorganizowana przez Stołeczny Samorząd Polski m.in. z udziałem konsula RP Marcina Sokołowskiego przy tablicy ku czci gen. Józefa Bema znajdującej się na fasadzie budynku przy ul. Akadémia 1 w Peszcie, gdzie w listopadzie 1849 roku w mieszczącym się tam wówczas zajeździe mieszkał Generał J.Bem, a od lat ma tam swoją siedzibę budapeszteński Stołeczny Samorząd Polski.

Gospodynią uroczystości była przewodnicząca SSP dr Dorota Várnai.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

13.03.2018 - Pożegnanie Barbary Orbánné Dawidowskiej.

Z żalem informujemy, że w dniu 2 marca 2018r. odeszła od nas na zawsze nasza polonijna Koleżanka śp. Barbara Orbánné Dawidowska. Przeżyła 83 lata. Urodziła się w Polsce, a w latach 70-tych przyjechała na stałe na Węgry. Była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech. Pogrzeb odbędzie się 16 marca o godz 13.00 w Kościele Polskim w Budapeszcie ( X dzielnica ul. Óhegy 11 ).
Pokój Jej duszy!

Zarząd PSK im J.Bema

11.03.2018 PROMOCJA REGIONU I MIASTA RADZIONKÓW

11 marca w Domu Polskim Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha zorganizowało promocję regionu i miasta Radzionków, podczas którego słowo wstępne wygłosił burmistrz miasta Gabriel Tobor. W czasie bardzo profesjonalnej prezentacji mówiono o tradycji, aktywności społecznej, znaczeniu miasta w regionie, pokazano kolekcję biblii obcojęzycznych oraz tłumaczenia Nowego Testamentu na język śląski ciekawie ukazano różnorodność oblicza Biblii. Odbył się też wernisaż wystawy malarstwa Elżbieta Kulej. Gościnnie z tańcami regionu wystąpiła grupa reprezentacyjna ZPiT "Mały Sląsk" z Radzionkowa. Nie zabrakło też regionalnych wypieków i pamiątek.
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Sląskiej , na terenie historycznego Górnego Śląska. Najstarsze wzmianki dotyczące miasta pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Obecnie liczy ono ok. 16 tyś. mieszkańców. Zespół Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" w Radzionkowie działa od 1973 roku w Centrum Kultury Karolinka. W ciągu wielu lat istnienia zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Artyści koncertowali w Portugalii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Francji, Meksyku, Belgii, Turcji, Włoszech ,Hiszpanii oraz na Ukrainie i Węgrzech.
"Mały Śląsk" jest objęty patronatem przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z Koszęcina.
Niedzielną budapeszteńską prezentację Radzionkowa oprócz gości polonijnych zaszczycił konsul RP na Węgrzech radca Marcin Sokołowski.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

11.03.2018 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie delegację przybyłą z Radzionkowa z burmistrzem miasta Radzionków Panem Gabrielem Toborem na czele.

We środę o godz. 10.00 sprawowana będzie Msza Św. w intencji narodu węgierskiego i polskiego. We Mszy Św. uczestniczyć będą delegacje z Polski przybyłe na obchody Święta Narodowego Węgier.

W nocy, z 16 na 17 marca, organizujemy ekstremalną drogę krzyżową prowadzącą z naszego kościoła do Szentendre. Wędrówkę śladami krzyża rozpoczniemy o godz. 20.00. Droga będzie przebiegać w ciszy, trasą wzdłuż Dunaju i zakończy się u ojców dominikanów poranną Mszą Św. Wszystkich, którzy zdecydują się wziąć w tej drodze, prosimy o zabranie wygodnych butów i latarki. Zapisy u siostry Weroniki.

W przyszłą niedzielę, 18 marca, po Mszy Św. o godz.10.30, zapraszamy do Domu Polskiego na film o sanktuarium w Santiago de Compostela i prezentacje dróg pielgrzymich św. Jakuba.

9.03.2018 Polsko-węgierska droga krzyżowa w Kościele Polskim.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Mszą św. a po mszy wyruszyliśmy z krzyżem do czternastu Stacji drogi krzyżowej w naszym kościele. Przy każdej stacji były czytane rozważania na zmianę raz po polsku a raz po węgiersku. Wierni, licznie przybyli z kościołów X dz. Budapesztu, wspólnie odprawili nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym a księżmi prowadzącymi drogę krzyżową był proboszcz Polskiej Parafii Krzysztof Grzelak oraz Attila Balogh proboszcz z Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w św. Władysława.

(Tekst i zdjęcia: Małgorzata Soboltynski


6.03.2018 - Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych.

Podczas Rekolekcji Wielkanocnych, franciszkanin o. Dariusz Gaczyński OFMConv z Kalwarii Pacławskiej przybliżył nam postacie pierwszych błogosławionych polskich misjonarzy-męczenników bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w Peru 9.08.1991 a wyniesionych na ołtarze 5.XII.2015 r.
O. Dariusz Gaczyński OFMConv przywiózł relikwie polskich męczenników z Peru. Po każdej Mszy Św. mieliśmy możliwość uczczenia relikwii Męczenników. Wszyscy uczestnicy rekolekcji otrzymali obrazek z relikwią "ex indumentis", czyli cząstką z ubrań bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka.
Błogosławieni Michał i Zbigniew są wspaniałymi orędownikami w modlitewnej krucjacie ludzi wierzących przeciwko terroryzmowi, wobec którego nie ugięli się błogosławieni męczennicy z Pariacoto.

Czcigodny Ojcze Rekolekcjonisto!
W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragniemy serdecznie podziękować za wygłoszone Słowo Boże, za trud przeprowadzenia rekolekcji, które dzisiaj kończymy. Dziękując Ojcu za obecność pośród nas, jednocześnie pragniemy życzyć, aby w dalszej posłudze misyjnej Ojciec nieustannie doświadczał Bożej miłości i łaski. Niech wszyscy ludzie spotkani na misyjnym szlaku obdarzają Ojca życzliwością i dobrocią.
Bóg zapłać i Szczęść Boże!5.03.2018 - Nauki rekolekcyjne. Spektakl pt.: "Ofiara Abrahama".

W poniedziałek w ramach rekolekcji, obejrzeliśmy spektakl pt.: "Ofiara Abrahama" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii, oraz w reżyserii s. Weroniki.
Opowieść o Abrahamie mówi o bezgranicznym posłuszeństwie i oddaniu człowieka Bogu. Abraham gotów jest poświęcić to, co ma w życiu najcenniejszego - swojego jedynego syna. Ufał w boską mądrość i opatrzność, dlatego nie zawahał się przed wypełnieniem woli Stwórcy. Bóg w tym fragmencie wydaje się bytem okrutnym, który za nic ma sobie uczucia człowieka. Jednak ostatecznie Bóg okazuje się miłosierny - oszczędza Izaaka, a Abrahamowi za jego pokorę obiecuje liczne potomstwo i przyszłe szczęście jego ludu.

Drugi dzień trwają rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi franciszkanin o. Dariusz Gaczyński z Kalwarii Pacławskiej.

4.03.2018 - Cześć i chwała Bohaterom - pierwsze na Węgrzech obchody poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W dniach 4 i 5 marca Instytut Polski w Budapeszcie zorganizował pierwsze na Węgrzech obchody poświęcone pamięci Żołnierzy wyklętych. Otworzył je znakomity koncert pt. " Podziemna armia powraca" w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, który odbył się w niedzielę w budapeszteńskim Domu Polskim. Kontynuacją węgierskich obchodów jest konferencja na temat podziemia antykomunistycznego lat 1944-1956 w Polsce i na Węgrzech. Wykładom towarzyszyć będą utwory z płyty PODZIEMNA ARMIA POWRACA oraz wstawa pt. CZAS NIEZŁOMNYCH. Miejsce poniedziałkowych obchodów PPKE BTK Sophianum 112. terem (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.) Całość dopełni projekcja filmu pt. WYKLĘTY.
Patronat nad obchodami objęli: Kovács Orsolya, ambasador Węgier w Warszawie i Jerzy Snopek, ambasador RP w Budapeszcie, a całość doszła do skutku dzięki współpracy budapeszteńskiego Instytutu Polskiego z Komitetem Pamięci Narodowej i Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya oraz przy partycypacji Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Pokolenie.
(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

4.03.2018 - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE.

W obecną niedzielę rozpoczęły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Serdecznie powitaliśmy naszego rekolekcjonistę, franciszkanina o. Dariusza Gaczyńskiego z Kalwarii Pacławskiej, który przywiózł relikwie polskich męczenników z Peru, błogosławionych: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.
Nauki rekolekcyjne usłyszymy również w poniedziałek i we wtorek, 5 i 6 marca o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek w ramach rekolekcji, grupa teatralna naszej parafii zaprasza przed spotkaniem rekolekcyjnym o godz. 18.00 do Domu Polskiego na spektakl pt.: "Ofiara Abrahama".

W najbliższy piątek, 9 marca, w ramach współpracy z parafiami z naszego dekanatu zapraszamy na godz. 18.00 na wspólną polsko-węgierską Mszę Św., a po niej na drogę krzyżową.

W następną niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy do Domu Polskiego na promocję regionu i miasta Radzionków. W programie występ zespołu pieśni i tańca "Mały Śląsk".

4-6.03.2018 - WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE

W wielkim poście rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę, 4 marca, o godz. 10.30 i 18.00. Następnie potrwają przez poniedziałek do wtorku, w dniach 5 - 6 marca. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi w tygodniu rozpoczynać się będą o godz. 19.00. Rekolekcje poprowadzi franciszkanin, o. Dariusz Gaczyński z Kalwarii Zebrzydowskiej, który przywiezie relikwie polskich męczenników z Peru, błogosławionych: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

W poniedziałek przed rekolekcjami, o godz. 18,00 nasza parafialna grupa teatralna wystawi sztukę pt. "Ofiara Abrahama".
Serdecznie zapraszamy.
25.02.2018 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Prezentacja książki "Przeszłość i przyszłość Wolnej Europy Środkowej. Chrześcijaństwo, kontakty polsko-węgierskie, globalizacja."

Chrystus dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło tej góry było nie tylko znakiem nieśmiertelności, ale było również zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem i śmiercią. Pamięć o tym wydarzeniu, jak Apostołom, także i nam stale jest potrzebna dla odnowy życia przez nawrócenie.
Z wielką radością powitaliśmy w naszej Wspólnocie Asystenta Generalnego CEO z Rzymu - o. Jacka Ciupińskiego, który podczas dzisiejszej Eucharystii wygłosił homilię.

Z okazji zbliżającego się Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Domu Polskim odbyła sę promocja książki pt. "Przeszłość i przyszłość Wolnej Europy Środkowej. Chrześcijaństwo, kontakty polsko-węgierskie, globalizacja".

W poniedziałek przed rekolekcjami, o godz. 18,00 nasza parafialna grupa teatralna wystawi sztukę pt. "Ofiara Abrahama".
Serdecznie zapraszamy.


W niedzielę, 4 marca, po Mszy Św. o godz. 10.30, zapraszamy do Domu Polskiego na koncert ku czci żołnierzy wyklętych : " Podziemna Armia Powraca".

18.02.2018 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to okres głębokiego nawracania się i przygotowania do przyjęcia daru Wielkiej Nocy - Zmartwychwstania Pana Jezusa. To przygotowanie dokonuje się w sercu każdego z nas. Przez post, modlitwę i jałmużnę wyraźniej dostrzegamy dramat naszego grzechu z którym pragniemy zerwać, a jaśniej widzimy miłość Boga wyrażoną w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Bożego Syna. Nie zmarnujmy tego czasu, by dana nam Boża łaska nie była daremna.

Do tradycyjnych polskich nabożeństw wielkopostnych należy nabożeństwo Gorzkich Żalów. Śpiewamy je w każdą niedzielę tego okresu po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 10.30.

W najbliższy piątek, 23 lutego, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, a następnie będzie celebrowana Msza Święta. Każde z nabożeństw Drogi Krzyżowej ma swoją intencję. Najbliższe odprawiać będziemy w intencji prześladowanych chrześcijan.

14.02.2018 - Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu.

Dzisiaj przypada Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem. Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu trwającego 40 dni bez wliczania niedziel. To dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.

11.02.2018 - VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Światowy Dzień Chorego. Otwarcie wystawy pt."Śladami chrześcijan w Armenii".

W obecną niedzielę, 11 lutego, przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, a zarazem Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji podczas Mszy Świętych ks.Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr i o. Andrzej Kostecki OP. udzielili osobom chorym i starszym sakramentu namaszczenia chorych. Celem sakramentu namaszczenia chorych jest umocnienie chorego w cierpieniu a także modlitwa o przywrócenie zdrowia.

Po Mszy Św. w Domu Polskim Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha i tamtejszy Oddział POKO oraz Samorząd Narodowości Ormiańskiej XVIII.dzielnicy Miasta Stołecznego Budapesztu zorganizowały wernisaż wystawy poświęconej śladom chrześcijaństwa w Armenii. Wystawę otworzył Hamlet Nazarjan przewodniczący Samorządu Ormiańskiego w XVIII dzielnicy Budapesztu, a muzycznie ubogacił ją Łukasz Piasecki.
Armenia swoją tożsamość zachowała głównie dzięki wierze chrześcijańskiej. Jej śladami są wykute w skałach monastyry, do których, mimo rozwiniętej komunikacji, nadal nie jest się łatwo dostać.

Najbliższa środa, 14 lutego, to Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres wielkiego postu. W samą Środę Popielcową obowiązuje nas post jakościowy i ilościowy. Nie spożywamy potraw mięsnych i tylko jeden posiłek spożywamy do syta. Msze Św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o godz. 7.30 i o godz. 18.00.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie Samorządom poszczególnych dzielnic Budapesztu i Samorządowi Ogólnokrajowemu Narodowości Polskiej za długofalową troskę o nasz kościół, czego ostatnim efektem jest wymiana oświetlenia w prezbiterium. Bóg zapłać.

4.02.2018 - V NIEDZIELA ZWYKŁA.

Nasze życie i świat wokół naznaczony jest chorobami, tragicznymi splotami wydarzeń. Nawet wiara nie zdoła uchronić nas przed doświadczeniem poważnych kryzysów. Jednak ona daje nam moc, daje nam światło nadziei płynące ze zmartwychwstania Chrystusa. To światło jest niezbędne do życia, dlatego świadomi rozmiarów ludzkiego bólu i rozpaczy, jako chrześcijanie stawajmy się szafarzami nadziei, która podnosi i leczy złamanych na duchu.
Dzisiaj na Mszy Świętej serdecznie powitaliśmy ks. Piotra, ks. Paweła i ks. Zbigniewa z Archidiecezji lubelskiej.
Dziękujemy, że na Mszy Św. z udziałem dzieci towarzyszył nam zespół "Kleksiki".
Na Mszy Św. ks. Proboszcz pobłogosławił świece, które będą zapalone podczas tegorocznej uroczystości Pierwszej Komunii Św. Módlmy się szczególnie za dzieci przygotowujące się do tej uroczystości.
Przypominamy, że już w ten czwartek, 8 lutego, przypada tradycyjny "Tłusty Czwartek" i ten sposób powoli kończy się tegoroczny karnawał.

W następną niedzielę, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, przypada Dzień Chorego. W tym dniu zapraszamy naszych chorych na Msze Św. połączone z sakramentem namaszczenia chorych sprawowanym dla przyniesieniu ulgi w cierpieniu fizycznym i duchowym. Msza Św. w jęz. węgierskim będzie sprawowana o godz. 9.00, a w jęz. polskim o godz. 10.30. Wieczorna Msza Św., bez sakramentu namaszczenia, jak w każda niedzielę o godz. 18.00.


31.01.2018 - Budapeszt: wizyta delegacji sejmowej Komisji ds. Łączności z Polonią i Polakami za Granicą.

W dniach 30.01-1.02 z wizytą na Węgrzech przebywa delegacja sejmowej Komisji ds. Łączności z Polonią i Polakami za Granicą. 31 stycznia Polscy goście odwiedzili węgierski parlament gdzie odbyli spotkania z przedstawicielami węgierskich władz i tutejszymi parlamentarzystami. Ważnym elementem wizyty było spotkanie polskich parlamentarzystów z przedstawicielami tutejszej Polonii, polskich samorządów narodowościowych, którego gospodarzem była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina. Spotkanie to miało charakter podsumowujący działalność polskiej rzecznik w niebawem kończącej się kadencji parlamentarnej. Po złożeniu przez nią sprawozdania, uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań skierowanych do pani rzecznik. Przewodnicząca delegacji Komisji ds. Łączności z Polonią i Polakami za Granicą Anna Aschmidt - Rodziewicz zapoznała zebranych z działalnością tej komisji, podziękowała dr Csúcs Lászlóné Halinie za dotychczasową nadzwyczajną pracę na rzecz budowana kontaktów polsko-węgierskich, jednocześnie wyrażając nadzieję, że efekty pracy osoby wybranej na funkcję rzecznika narodowości polskiej kolejnej kadencji parlamentarnej będą równie owocne jak dotychczasowe.

Tego samego dnia polscy goście odwiedzili Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech, budapeszteński Kościół Polski, Dom Polski, gdzie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr.

(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

28.01.2018 - IV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Obecną niedzielą kończymy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jednak przez cały rok nie może zabraknąć w naszej wspólnocie modlitwy i właściwej postawy wiary prowadzącej ku jedności wszystkich chrześcijan, tak jak w swej woli wyraził to nasz Pan Jezus Chrystus.
W piątek, 2 lutego przeżywamy Święto ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele odbędą się o godz. 7.30 w języku węgierskim i o godz. 18.00 w języku polskim. Na Msze Święte przychodzimy ze świecami, które w trakcie nabożeństwa poświęcimy. To Święto kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.
W następna niedzielę 4 lutego na Mszę Św. o godz. 10.30 zapraszamy szczególnie wszystkie dzieci. Towarzyszyć nam będzie i śpiew poprowadzi zespół "Kleksiki". Na tej Mszy Św. prosimy o obecność dzieci przygotowujące się do uroczystości Pierwszej Komunii Św.
Podczas nabożeństwa pobłogosławimy przyniesione świece, które będą zapalone podczas waszej Pierwszej Komunii Św.
Dzisiaj pożegnała się z nami Noemi Cieślińska, autorka wystaw "Węgierskie impresje" i "Dwanaście miesięcy".

Dziękujemy Noemi za wspólnie spędzony czas i życzymy wielu Bożych łask.

27.01.2018 - VII Bal Polski w Budapeszcie.

W sobotę 27 stycznia 2018 roku w budańskim hotelu "Novotel" odbył się doroczny "BAL POLSKI", organizowany po raz siódmy przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Patronat honorowy nad balem objął już tradycyjnie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek. Gospodyni balu dr Rónayné Słaba Ewa - przewodnicząca OSP powitała gości, a wśród nich pomysłodawczynię i inicjatorkę obecnej formuły Polskich Balów w Budapeszcie dr Csúcs Lászlóné Halinę, obecną rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier i proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Obecni byli polscy samorządowcy narodowościowi, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji OSP, nauczyciele szkoły polskiej, przyjaciele spraw polskich i Polaków, a wśród nich węgierscy absolwenci polskiego WAT-u, ludzie biznesu, Polacy pracujący nad Dunajem, a przede wszystkim Polonia z wielu zakątków Węgier. W sumie około 200 osób.
Bal rozpoczęto wspólnym polonezem, a na scenie pojawili się doskonale znani w Budapeszcie, członkowie polskiego zespołu "Kwarta Czystey" z Brzozowa. Wybrano króla i królową balu - tym razem zostali nimi Wygocki Richardné oraz Ferenc Molnár, wyłoniono najmłodszych i nastarszych uczestników wieczoru.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa z której dochód przeznaczono dla Kościoła Polskiego w Budapeszcie na zakup złotego, zdobionego srebrnym polskim orłem kielicha mszalnego, który po raz pierwszy użyty zostanie 11 listopada 2018r. w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a następnie podczas uroczystych mszy świętych sprawowanych z okazji świąt państwowych i kościelnych.

(inf. http://www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

25.01.2018 - Polskie audycje od 20 lat w Węgierskim Radiu.

11 stycznia 1998 roku Węgierskie Radio (Magyar Rádió) rozpoczęło nadawanie audycji w języku polskim. Od tej pory redakcja polska, którą tworzy Bożena Bogdańska-Szadai ze współpracownikami, wyprodukowała 1046 audycji premierowych. Do tego nadano około 800 powtórek programów.
Audycje redakcji polskiej adresowane są przede wszystkim do węgierskiej Polonii i Polaków mieszkających na Węgrzech, ale dzięki nadawaniu także w internecie ich zasięg jest dużo szerszy. Programy dokumentują działania i dokonania Polaków mieszkających na Węgrzech, szerzą polską kulturę i tradycję, pielęgnują język polski.
"Magazynu Polskiego" - bo taką nazwę nosi audycja - można słuchać w programie radia MR4 w każdą sobotę w godz. 13:30-14:00 i w poniedziałki w godz. 1:30-2:00 na falach średnich (873 kHz i 1188 kHz), a także na stronie internetowej https://www.mediaklikk.hu/musor/lengyelnemzeti/

(inf. http://www.budapeszt.msz.gov.pl, fot. Barbara Pál)

24.01.2018 - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W naszym Polskim Kościele w Budapeszcie 24 stycznia wierni już po raz 11 uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym. O jedność chrześcijan modlili się z nami : ks. Balogh Attila z Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w św. Władysława, ks. Bánóczky Előd z Kościoła świętej Rodziny, pastor Kościoła Ewangelickiego - Benkóczy Péter, oraz duchowny Szilágyi-Sándor András z Kościoła Reformackiego.
Hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest : Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)


21.01.2018 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.

21 stycznia Samorządy Narodowości Polskiej IV i XVIII dzielnicy Budapesztu w centrum Kultury w Újpeszcie zorganizowały z okazji Dnia Babci i Dziadka koncert "Od Rzeszowa do Jurgowa" w wykonaniu zespołu "Polonez" przy współudziale polonijnych dzieci i Nikolett Kohán. Wśród gości koncertu - licznie przybyłej Polonii z Budapesztu, Dunaújváros, Székesfehérváru i okolic - obecna była przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słaba Ewa oraz proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, który złożył specjalne życzenia wszystkim babciom i prababciom.

(inf. www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

21.01.2018 - III NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert zespołu Anima Polonica.

Dzisiejsza liturgia wzywa nas jako wspólnotę Kościół, a także każdego z osobna, do ciągłego nawracania się. W obecną niedzielę wykorzystajmy daną nam możliwość do głębszego spojrzenia na swoje życie duchowe, aby później z radością głosić światu dar Ewangelii.

Obecna niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i Tydzień Ekumeniczny. W naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne będzie sprawowane we środę 24 stycznia o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: Bożego błogosławieństwa i długich lat życia w zdrowiu i radości ze swoich wnucząt.

Dziękujemy zespołowi muzyki dawnej Anima Polonica, w której skład wchodzą trzy artystki pochodzące z Polski: Karolina Socha-Mészáros ( śpiew), Danuta Misiąg-Oltár ( flety proste) i Deák Edyta (organy) za uświetnienie dzisiejszej liturgii i za koncert staropolskich kolęd z okresu średniowiecza i renesansu.

Z wielką radością powitaliśmy w naszym kościele panią podsekretarz stanu, Elżbietę Bojanowską, która reprezentowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Elżbietę Rafalską na sobotnim koncercie charytatywnym.

20.01.2018 - Budapeszt: świąteczno-noworoczne marzenie muzyczne.

20 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury "Aranytíz" w Budapeszcie odbył się niecodzienny polsko - węgierski koncert charytatywny z którego datki przeznaczono na wsparcie rehabilitacji dwóch osób: 12 letniego Węgra Krysztiána i 18 - letniej Polki Kingi.
Cieszący się sporym zainteresowaniem wykonany przez młodych śpiewaków operowych wiedeńskiego Stowarzyszenia Passion Artists przepiękny spektakl kolędowo/opreretkowo/baletowy z barwnymi kostiumami, ciekawą scenografią i pełnymi pasji artystami, przeniósł publiczność w czasy cesarza Franciszka Józefa, a w programie usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki, polskie i węgierskie, najsławniejsze utwory dynastii Straussów oraz inne doskonałe arie operetkowe. Widowisko znakomicie ubogaciła para baletowa z Opery Poznańskiej, która m.in. zaprezentowała wiedeńskie polki i węgierskiego czardasza. Artystom akompaniował kwartet instrumentylny złożony z muzyków Wiener Frühlingsstimmen Symphoniker.
Organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna na Węgrzech, Oddział POKO (Óhegy 11), zaś patronat honorowy sprawowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Elżbieta Rafalska, którą na koncercie reprezentowała pani podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska i pani Márta Gedeon-Snopek małżonka ambasadora RP na Węgrzech. Wśród gości koncertu obecni byli członkowie rodzin obdarowanych, panie dr Csúcs Lászlóné Halina - rzecznik narodowości polskiej w ZN RW , dr Rónayné Słaba Ewa - przewodnicząca OSP na Węgrzech i wiceburmistrz Óbudy ( III dz. Budapesztu) Viktória Kelemen, dyrektor IP Joanna Urbańska, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak SChr, prezesi organizacji polonijnych, polscy samorządowcy, przedstawiciele szkół, Polonia i jej węgierscy przyjaciele.
Program zrealizowano w ramach projektu NEA.
(inf. www.polonia.hu, fot. Barbara Pál)

14.01.2018 - II NIEDZIELA ZWYKŁA. "Węgierskie impresje"- wystawa Noemi Cieślińskiej.

Przez Liturgię Słowa obecnej niedzieli jesteśmy wezwani do odpowiedzi na Słowo Boże i wejścia w dialog z samym Bogiem. Bóg kieruje ku nam swój glos, który możemy usłyszeć. Trzeba nam prosić o łaskę, abyśmy tego Bożego głosu w naszym życiu niczym nie zagłuszali.

Mszę Świętą uświetnił swym śpiewem Chór p.w. św. Kingi pod przewodnictwem dyrygenta, prof. Sylwestra Rostettera, który wystąpił z przepięknym koncertem kolęd.

Po koncercie w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pani Noemi Cieślińskiej pt.: "Węgierskie impresje".

W poniedziałek 15 stycznia odbędzie się Dzień Fatimski. Msza Święta i różaniec fatimski o godz. 17.00.
Msza Święta będzie sprawowana w intencji śp. Janiny Pétervári w pierwszą rocznicę śmierci.

W następną niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 wystąpi w naszej świątyni zespół Anima Polonica z programem kolęd staropolskich z okresu średniowiecza i renesansu. Zapraszamy.

7.01.2018 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO.

W obecną niedzielę Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obmycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne.
Obecna niedziela kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej kolędowaliśmy wspólnie z zespołem "Kleksiki".

Serdecznie dziękujemy siostrze Żeni za życzenia przekazane przez Gábora Deáka, pozdrawiamy Siostrę z Budapesztu i życzymy wielu Bożych łask w tym Nowym Roku.

Po Mszy Świętej w Domu Polskim obejrzyliśmy spektakl świąteczny pt.: "Czerwone trzewiki" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.


6.01.2018 - Uroczystość Objawienia Pańskiego.

6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli.
Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei do miejsca narodzin Jezusa przybyli ze Wschodu mędrcy, obecnie nazywani królami, którzy złożyli Mu dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę (używaną do balsamowania ciała) - zapowiedź męczeńskiej śmierci.
Chrystus "objawił się" Mędrcom, jako Ten, którego Bóg posłał na świat, aby przyniósł zbawienie ludziom wszystkich narodów, języków i kultur.
Podczas nabożeństwa o. Andrzej Kostecki OP poświęcił kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

1.01.2018 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

W poniedziałek w pierwszy dzień 2018 roku, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Powierzajmy się na progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki. Przez Nią także prośmy o pokój na świecie.

Razem z nami modliła się liczna grupa Polaków, która wieczór sylwestrowy spędziła w Budapeszcie.

Dziękujemy Claudii i Kasi Chwołka, oraz Tomkowi Coral za piękny koncert polskich kolęd i pastorałek.

W sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. W naszej parafii Msza Św. będzie sprawowana o godz. 18.00 w języku polskim. Podczas nabożeństw poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.
Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu.....................................