27.06.2020
" 90-30-20" - Polska Plebania Personalna na Węgrzech laureatem nagrody św.Władysława. Dzień węgierskiej Polonii 2020.
(foto E.Boka)
Strona główna