UROCZYSTO NAJWITSZEJ TRJCY

07.06.2020 r.

1. Kochani Parafianie, wci pamitajmy o tym, e epidemia jeszcze trwa, i e trzeba zachowywa rodki ostronoci, by si niepotrzebnie nie naraa. Trzeba nam take pamita w modlitwie o chorych wypraszajc im zdrowia i prosi Pana Boga o ustanie pandemii w wiecie.

2. Kocioy w naszej diecezji s ju otwarte bez wikszych ogranicze.

3. Dzi obchodzimy uroczysto Najwitszej Trjcy. Wyznajemy wiar w Jednego Boga w Trzech Osobach. Bg odsania nam tajemnic swojego ycia. W tej uroczystoci dzikujemy za chrzest wity, ktry daje nam udzia w yciu samego Boga i uwalnia nas od grzechu.

4. Msze w. w obecn niedziel sprawowane s wedug normalnego programu: o godz. 9.00 w jz. wgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w jz. polskim. Dzisiaj jest jeszcze dodatkowa Msza w. o godz. 14.00, dla dzieci, ktre przeywaj rocznic Pierwszej Komunii witej. Polecajmy w modlitwach nasze dzieci, by ich przyja z Panem Jezusem bya trwaa.

5. W kociele podczas naboestw obowizuj pewne obostrzenia. S to: zachowanie wzajemnego dystansu, noszenie maseczek, komunia wita na rk, znak pokoju przekazywany gestem, a nie uciskiem rki, brak wody wiconej u wejcia do wityni.

6. W poniedziaek, 8 czerwca, w liturgii wspominamy posta w. Jadwigi Krlowej.

7. W pitek, 12 czerwca, zapraszamy na Msz w. w jez. polskim o godz. 17.00.

8. Z powodu, e Dzie Fatimski przypada w sobot, to przenosimy go na poniedziaek 15 czerwca. Zapraszamy wic w poniedziaek na Msz w. o godz. 17.00, a po niej na Raniec Fatimski i konferencje.

9. W nastpn niedziel, 14 czerwca, przeywamy uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa, inaczej Boe Ciao. W Polsce przeywamy je we czwartek, za na Wgrzech w niedziele. Ze wzgldy na obowizujcy stan zagroenia nie bdzie tradycyjnej procesji z Najwitszym Sakramentem. Po kadej Mszy w. bdzie wystawienie Najwitszego Sakramentu, adoracja i Litania do Serca Pana Jezusa, na koniec uroczyste bogosawiestwo.

10. Zapraszamy Seniorw na spotkanie we rod, 17 czerwca, o godz. 14.00 w kociele.

11. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nadchodzcych dni oraz szanownym Parafianom i Gociom, ktrzy przeywaj osobiste uroczystoci, ycz wraz z Siostrami Misjonarkami wszelkiego Boego bogosawiestwa.

ks. Krzysztof Grzelak TChrStrona gwna