XXX NIEDZIELA ZWYKA


25.10.2020 r.

1. Dzisiejsza Liturgia Sowa podkrela dar przykazania mioci, bo w niej wypenia si wszystko. rdem mioci jest sam Bg, bowiem On jest mioci. Stworzy nas z mioci i dla mioci. Odkupi i zbawi z mioci, posyajc swego Syna. Z Jego mioci, narodzilimy si na nowo. Dziki Duchowi witemu miujemy Boga z caego serca, a braci tak, jak umiowa nas Chrystus. W Krlestwie Niebieskim jest miejsce tylko na mio.

2. Dzisiejsza niedziela, to ju ostatnia niedziela padziernik, a zatem, czy modlitwa racowa jest obecna w naszym yciu, bo ona wprowadza nas w tajemnice ycia Pana Jezusa i Matki Najwitszej. Staje si take naszym woaniem o pomoc w chwilach osobistych jak i narodowych wyzwa. Dzisiejszym wezwaniem jest pandemia. Wykorzystajmy raniec jako modlitw przebagaln proszc o ustanie pandemii.

3. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu we czwartek 28 padziernika przeywamy wito witych Apostow Szymona i Judy Tadeusza.

4. W pitek 29 padziernika zapraszamy na Msz w. w jz. polskim o godz. 17.00. Bdzie rwnie okazja do przystpienia do sakramentu pokuty.

5. Nadchodzi czas listopadowych modlitw w intencji naszych zmarych. W nastpn niedziel przypada 1 listopada, dzie Wszystkich witych. Msze w. bd sprawowane: w jz. wgierskim o godz. 9.00, w jz. polskim o godz. 10.30, o godz. 15.00 tradycyjnie na polskiej kwaterze na cmentarzu w Rkoskeresztr i o godz. 18.00 w kociele.

6. W poniedziaek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarych. Msze w. w intencji zmarych bd sprawowane o godz. 7.30 w jz. wgierskim i o godz. 18.00 w jz. polskim. Przed wieczorn Eucharysti spotykamy si o godz. 17.30 na racu za zmarych, ktrych imiona wypisalimy na naszych wypominkach.

7. Pragniemy podkreli, e jeszcze lepsz pomoc dla duszy w czycu cierpicej jest ofiarowanie w jej intencji Mszy witej, a take zyskanie dla niej odpustu zupenego. Moemy go uzyska raz w kadym dniu od 1 do 8 listopada pod zwykymi warunkami, dodajc do nich nawiedzenie cmentarza.

8. Studentw i modzie pracujc zapraszamy na niedzielne Msze w. o godz. 18.00, a nastpnie na spotkania we wsplnocie w Domu Polskim.

9. Informujemy, e w naszym kociele ju s wyoone karty wypominkowe, na ktrych mona wypisa imiona bliskich zmarych. Jako wsplnota modlimy si za nich na racu przez miesic listopad. Sprawowane bd take Msze w. za zmarych w listopadzie i w cigu caego roku. Karty z imionami zmarych skadamy w zakrystii.

ks. Krzysztof Grzelak TChrStrona gwna