III NIEDZIELA ZWYKA


24.01.2021 r.

1. Dzisiejsza liturgia wzywa nas jako wsplnot Kocia, a take kadego z osobicie, do cigego nawracania si. W obecn niedziel wykorzystajmy dan nam moliwo do gbszego spojrzenia na swoje ycie duchowe, aby pniej z radoci gosi wiatu dar Ewangelii.

2. W obecn niedziel kontynuujemy w Kociele Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan, ktrego hasem s sowa z Ewangelii w. Jana: "Trwajcie w mioci mojej, a przyniesiecie obfity owoc" (J 15, 5-9). Ten Tydzie Modlitw trwa do dnia jutrzejszego, do wita Nawrcenia w. Pawa. Zachcajmy si wzajemnie do modlitwy o jedno chrzecijan w wiecie, by staa si wiadectwem naszego wsplnotowego przylgnicia do Chrystusa, a przez to wezwaniem do nawrcenia dla wiata.

3. Dzikujemy zespoowi Anima Polonica za uwietnienie dzisiejszej liturgii piewem kold i zapraszamy na koncert po Mszy w. o godz. 10.30. W programie piew polskich kold z okresu renesansu.

4. W minionym tygodniu przypady Dni Babi i Dziadka. Naszym kochanym Dziadkom i dzi pragniemy zoy serdeczne yczenia wyraajce si w modlitwie o Boe bogosawiestwo i zdrowie dla nich.

5. W liturgii nadchodzcego tygodnia, w poniedziaek 25 stycznia, przeywamy wito Nawrcenia w. Pawa Apostoa, we czwartek 28 stycznia wspominamy w. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kocioa.

6. W pitek 29 stycznia Msza w. w jz. polskim o godz. 17.00. Bdzie moliwo skorzystania z sakramentu pokuty.

7. W nastpn niedziel, 31 stycznia, w naszej parafii przeprowadzimy zbirk na potrzeby dzieci z misji afrykaski prowadzonych przez Polskich werbistw w Sudanie. Prac polskich misjonarzy i potrzeby dzieci przybliy nam ojciec Maciej Szmajda werbista.

8. W tym roku nie przewidujemy tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej kold. Jeeli kto chciaby si umwi na wizyt duszpastersk, to musimy poczeka na czas po pandemii.

ks. Krzysztof Grzelak TChrStrona gwna